งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

3 ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๑ 698  1 =

4 ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๒ 102  3 =

5 134  2 = ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๓

6 321  4 = ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๔

7 601  5 = ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๕

8 510  6 = ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๖

9 714  2 = ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๗

10 412  7 = ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๘

11 821  9 = ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๙

12 231  8 = ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๑๐

13 เฉ ลย

14 ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๑ 698  1 = 698698 698698

15 ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๒ 102  3 = 306306 306306

16 134  2 = 268268 268268 ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๓

17 321  4 = 12 84 ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๔

18 601  5 = 30 05 ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๕

19 510  6 = 30 60 ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๖

20 714  2 = 14 28 ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๗

21 412  7 = 28 84 ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๘

22 821  9 = 73 89 ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๙

23 231  8 = 18 48 ชุดที่ ๑๘ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google