งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 ครูชำนาญ ยันต์ทอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความน่าจะเป็น เฉลยแบบฝึกหัด 2.3

3 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง จงหา ความน่าจะเป็น ของ เหตุการณ์ต่อไปนี้ 1) ออกแต้ม 3 2) ออกแต้มเป็น จำนวนคู่ 3) ออกแต้มเป็น จำนวนเฉพาะ 4) ออกแต้มเป็น จำนวนที่ ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ 1

4 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เฉลย ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น จากการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง มี 6 แบบ คือ 1) เหตุการณ์ที่จะออกแต้ม 3 มีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 แต้ม 1 1

5 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จะได้ จำนวนผลลัพธ์ของ เหตุการณ์ที่ออก แต้ม 3 เป็น 1 ดังนั้น ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ที่จะออก แต้ม 3 = = 0.17 = = 1 1 66

6 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 2) เหตุการณ์ที่จะออกแต้มเป็นจำนวนคู่ คือ 2, 4 และ 6 (3 แบบ ) จะได้ จำนวนผลลัพธ์ของ เหตุการณ์นี้เป็น 3 ดังนั้น ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ที่จะออก แต้มเป็นจำนวนคู่ = = 0.5 = = 3 3 66

7 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 3) เหตุการณ์ที่จะออกแต้มเป็นจำนวนเฉพาะ มีผลลัพธ์ คือ 2, 3 และ 5 (3 แบบ ) จะได้ จำนวนผลลัพธ์ของ เหตุการณ์นี้เป็น 3 ดังนั้น ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ที่จะออก แต้มเป็นจำนวนเฉพาะ = = 0.5 = = 3 3 66

8 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 4) เหตุการณ์ที่จะออกแต้มเป็นจำนวนที่ ไม่น้อยกว่า 3 มีผลลัพธ์ คือ 3, 4, 5 และ 6 (4 แบบ ) จะได้ จำนวนผลลัพธ์ของ เหตุการณ์นี้เป็น 4 ดังนั้น ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ที่จะออก แต้มเป็นจำนวนที่ ไม่น้อยกว่า 3 = = 0.66 = = 4 4 66

9 ครูชำนาญ ยันต์ทอง กอบกุลสุ่มหยิบ ลูกกวาด 2 เม็ด พร้อมกัน จากถุงใบหนึ่งที่ มีลูกกวาดสีแดง 4 เม็ด, สีดำ 2 เม็ด จงหาความน่าจะเป็น ของ เหตุการณ์ต่อไปนี้ 1) หยิบได้ลูกกวาดสีแดง 1 เม็ด และสีดำ 1 เม็ด 2) หยิบได้ลูกกวาดสีแดงทั้ง 2 เม็ด 3) หยิบได้ลูกกวาดสีดำทั้ง 2 เม็ด 4) หยิบได้ลูกกวาดที่ไม่ใช่สี ดำและสีแดง ข้อ 2

10 ครูชำนาญ ยันต์ทอง หาผลลัพธ์ที่ อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดจาก การหยิบลูกกวาด 2 เม็ด พร้อมกัน โดยใช้แผนภาพ ต้นไม้ หรือ วิธีจับคู่กันเรียง ตามลำดับไป ดังนี้ แนวคิด

11 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ดำ 1 ดำ 2 แดง 1 แดง 2 แดง 3 แดง 4 ( ดำ 1, ดำ 2 ), ( ดำ 1, แดง 1 ), ( ดำ 1, แดง 2 ), ( ดำ 1, แดง 3 ), ( ดำ 1, แดง 4 ), ( ดำ 2, แดง 1 ), ( ดำ 2, แดง 2 ), ( ดำ 2, แดง 3 ), ( ดำ 2, แดง 4 ), ( แดง 1, แดง 2 ), ( แดง 1, แดง 3 ), ( แดง 1, แดง 4 ), ( แดง 2, แดง 3 ), ( แดง 2, แดง 4 ) และ ( แดง 3, แดง 4 ) จะ ได้ จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมด แบบ 15

12 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1) เหตุการณ์ที่จะหยิบได้ลูกกวาดสีแดง 1 เม็ด และสีดำ 1 เม็ด มี แบบ คือ 8 8 ( ดำ 1, แดง 1 ), ( ดำ 1, แดง 2 ), ( ดำ 1, แดง 3 ), ( ดำ 1, แดง 4 ), ( ดำ 2, แดง 1 ), ( ดำ 2, แดง 2 ), ( ดำ 2, แดง 3 ), ( ดำ 2, แดง 4 ),

13 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จะได้ จำนวนผลลัพธ์ของ เหตุการณ์นี้เป็น 8 8 ดังนั้น ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ที่จะหยิบได้ ลูกกวาดสีแดง 1 เม็ด และสีดำ 1 เม็ด = = 8 8 15 = = 0.53

14 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 2) จำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่จะหยิบ ได้ลูกกวาดสีแดงทั้ง 2 เม็ด คือ ( แดง 1, แดง 2 ), ( แดง 1, แดง 3 ), ( แดง 1, แดง 4 ), ( แดง 2, แดง 3 ), ( แดง 2, แดง 4 ) และ ( แดง 3, แดง 4 ) มีทั้งหมด แบบ 6 6

15 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ดังนั้น ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ที่จะหยิบได้ ลูกกวาดสีแดงทั้ง 2 เม็ด = = 6 6 15 = = 0.4

16 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 3) จำนวนเหตุการณ์ที่จะหยิบได้ลูกกวาด สีดำทั้ง 2 เม็ด เท่ากับ ______ 1 1 ดังนั้น ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ที่จะหยิบได้ ลูกกวาดสีดำทั้ง 2 เม็ด = = 1 1 15 = = 0.07

17 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 4) จำนวนเหตุการณ์ที่จะหยิบได้ลูกกวาด ที่ไม่ใช่สีแดงและสีดำ เท่ากับ ______ 0 0 ดังนั้น ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ที่จะหยิบได้ ลูกกวาดที่ไม่ใช่สีแดง และสีดำ = = 0 0 15 = = 0 0


ดาวน์โหลด ppt ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google