งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลยแบบฝึกหัด 1.3 # จงหา ก) ข) ค) (ถ้ามี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลยแบบฝึกหัด 1.3 # จงหา ก) ข) ค) (ถ้ามี)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลยแบบฝึกหัด 1.3 # จงหา ก) ข) ค) (ถ้ามี)
จงหา ก) ข) ค) (ถ้ามี) วิธีทำ ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; # ดังนั้น ซึ่งทำให้ได้ว่า

2 # วิธีทำ ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้
วิธีทำ ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; # ดังนั้น ซึ่งทำให้ได้ว่า

3 # วิธีทำ ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้
วิธีทำ ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; # ดังนั้น ซึ่งทำให้ได้ว่า ไม่มีค่า

4 # วิธีทำ ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้
วิธีทำ ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; # ดังนั้น ซึ่งทำให้ได้ว่า ไม่มีค่า

5 # วิธีทำ ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้น
วิธีทำ ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้น ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้น # ดังนั้น ซึ่งทำให้ได้ว่า ไม่มีค่า


ดาวน์โหลด ppt เฉลยแบบฝึกหัด 1.3 # จงหา ก) ข) ค) (ถ้ามี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google