งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลย แบบฝึกหัด 1.3 จงหา ก ) ข ) ค ) ( ถ้ามี ) วิธีทำ ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลย แบบฝึกหัด 1.3 จงหา ก ) ข ) ค ) ( ถ้ามี ) วิธีทำ ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลย แบบฝึกหัด 1.3 จงหา ก ) ข ) ค ) ( ถ้ามี ) วิธีทำ ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; ดังนั้น ซึ่งทำ ให้ได้ว่า #

2 วิธีทำ ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; ดังนั้น ซึ่งทำ ให้ได้ว่า #

3 วิธีทำ ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; ดังนั้น ซึ่งทำให้ได้ ว่า ไม่มีค่า #

4 วิธีทำ ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; ดังนั้น ซึ่งทำให้ได้ ว่า ไม่มีค่า #

5 วิธีทำ ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้น ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้น ดังนั้น ซึ่งทำให้ได้ ว่า ไม่มีค่า #


ดาวน์โหลด ppt เฉลย แบบฝึกหัด 1.3 จงหา ก ) ข ) ค ) ( ถ้ามี ) วิธีทำ ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้ ในการหาลิมิต ; ขณะที่ มีค่าเข้าใกล้ ทางซ้ายนั้น ดังนั้นเราจะใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google