งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลยแบบฝึกหัด 2.6 1. วิธีทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลยแบบฝึกหัด 2.6 1. วิธีทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลยแบบฝึกหัด 2.6 1. วิธีทำ

2 2. วิธีทำ

3 3. วิธีทำ

4 4. วิธีทำ

5 5. วิธีทำ เนื่องจาก มีค่าใกล้เคียงกับ ในที่นี้ต้องหาค่าของ เมื่อ ดังนั้นเลือก จะได้ จาก จะได้ จะได้ จากสูตรการหาค่าประมาณของ จะได้ว่า

6 6. วิธีทำ เนื่องจาก มีค่าใกล้เคียงกับ ในที่นี้ต้องหาค่าของ เมื่อ ดังนั้นเลือก จะได้ จาก จะได้ จะได้ จากสูตรการหาค่าประมาณของ จะได้ว่า

7 7. วิธีทำ เนื่องจาก มีค่าใกล้เคียงกับ ในที่นี้ต้องหาค่าของ เมื่อ ดังนั้นเลือก จะได้ จาก จะได้ จะได้ จากสูตรการหาค่าประมาณของ จะได้ว่า

8 8. วิธีทำ เนื่องจาก มีค่าใกล้เคียงกับ ในที่นี้ต้องหาค่าของ เมื่อ ดังนั้นเลือก จะได้ จาก จะได้ จะได้ จากสูตรการหาค่าประมาณของ จะได้ว่า


ดาวน์โหลด ppt เฉลยแบบฝึกหัด 2.6 1. วิธีทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google