งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลย แบบฝึกหัด 2.6 วิธีทำ 1.. 2. วิธีทำ 3. วิธีทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลย แบบฝึกหัด 2.6 วิธีทำ 1.. 2. วิธีทำ 3. วิธีทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลย แบบฝึกหัด 2.6 วิธีทำ 1.

2 2. วิธีทำ

3 3. วิธีทำ

4 4. วิธีทำ

5 5. วิธีทำ เนื่องจาก มีค่าใกล้เคียงกับ ในที่นี้ต้องหาค่าของ เมื่อ ดังนั้นเลือก จะได้ จาก จะได้ จากสูตรการหาค่าประมาณของ จะได้ว่า จะได้

6 6. วิธีทำ เนื่องจาก มีค่าใกล้เคียงกับ ในที่นี้ต้องหาค่าของ เมื่อ ดังนั้นเลือก จะได้ จาก จะได้ จากสูตรการหาค่าประมาณของ จะได้ว่า จะได้

7 7. วิธีทำ เนื่องจาก มีค่าใกล้เคียงกับ ในที่นี้ต้องหาค่าของ เมื่อ ดังนั้นเลือก จะได้ จาก จะได้ จากสูตรการหาค่าประมาณของ จะได้ว่า จะได้

8 8. วิธีทำ เนื่องจาก มีค่าใกล้เคียงกับ ในที่นี้ต้องหาค่าของ เมื่อ ดังนั้นเลือก จะได้ จาก จะได้ จากสูตรการหาค่าประมาณของ จะได้ว่า จะได้


ดาวน์โหลด ppt เฉลย แบบฝึกหัด 2.6 วิธีทำ 1.. 2. วิธีทำ 3. วิธีทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google