งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความกระด้างของ น้ำ (water Hardness) 1. ความกระด้างของน้ำมาจาก ไหน ?  เกิดจากการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน อากาศรวมตัวกับน้ำฝนเกิดเป็นกรดคาร์ บอนิกซึ่งเป็นกรดอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความกระด้างของ น้ำ (water Hardness) 1. ความกระด้างของน้ำมาจาก ไหน ?  เกิดจากการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน อากาศรวมตัวกับน้ำฝนเกิดเป็นกรดคาร์ บอนิกซึ่งเป็นกรดอ่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความกระด้างของ น้ำ (water Hardness) 1

2 ความกระด้างของน้ำมาจาก ไหน ?  เกิดจากการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน อากาศรวมตัวกับน้ำฝนเกิดเป็นกรดคาร์ บอนิกซึ่งเป็นกรดอ่อน  เมื่อไหลซึมผ่านไปสัมผัสกับชั้นหินปูนซึ่งมี แคลเซียมคาร์บอเนต และ แมกนีเซียม คาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลัก จะละลาย หินปูน  ทำให้น้ำมีปริมาณแคลเซียมและ แมกนีเซียมเจือปนมากขึ้นส่งผลให้น้ำมี ความกระด้าง  ดังนั้นการวัดความกระด้างของน้ำจึงใช้ หน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม คาร์บอเนต  เกิดจากการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน อากาศรวมตัวกับน้ำฝนเกิดเป็นกรดคาร์ บอนิกซึ่งเป็นกรดอ่อน  เมื่อไหลซึมผ่านไปสัมผัสกับชั้นหินปูนซึ่งมี แคลเซียมคาร์บอเนต และ แมกนีเซียม คาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลัก จะละลาย หินปูน  ทำให้น้ำมีปริมาณแคลเซียมและ แมกนีเซียมเจือปนมากขึ้นส่งผลให้น้ำมี ความกระด้าง  ดังนั้นการวัดความกระด้างของน้ำจึงใช้ หน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม คาร์บอเนต 2

3 ความกระด้างในน้ำ มีประโยชน์ และปัญหาอย่างไร ?  แคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นแร่ ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วย ป้องกันโรคกระดูกพรุน ช่วยในการ หดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจ และ ป้องกันไม่ให้คลอเรสเตอรอลใน เลือดสูงขึ้น 3

4 ความกระด้างในน้ำ มีประโยชน์ และปัญหาอย่างไร ?  ตะกรันในหม้อน้ำที่เกิดจากความ กระด้าง ทำให้เครื่องทำความร้อน ท่อ น้ำ ร้อน เครื่องใช้ในครัว ใช้งานได้ ไม่เต็มสมรรถภาพ  น้ำกระด้างสูง ทำให้ผงซักฟอกและ สบู่เกิดได้ยาก  น้ำดื่มที่มีความกระด้างจะมีรสแปลก  ตะกรันในหม้อน้ำที่เกิดจากความ กระด้าง ทำให้เครื่องทำความร้อน ท่อ น้ำ ร้อน เครื่องใช้ในครัว ใช้งานได้ ไม่เต็มสมรรถภาพ  น้ำกระด้างสูง ทำให้ผงซักฟอกและ สบู่เกิดได้ยาก  น้ำดื่มที่มีความกระด้างจะมีรสแปลก 4

5 เกณฑ์ความกระด้างของน้ำเป็น อย่างไร ? เกณฑ์ความ กระด้าง ของน้ำ ปริมาณความกระด้าง ของน้ำ (mg/l as CaCO 3 ) น้ำอ่อน 0-75 น้ำค่อนข้าง กระด้าง 75-150 น้ำกระด้าง 150-300 น้ำกระด้างมากมากกว่า 300 5

6 น้ำกระด้างมีกี่ประเภท ? สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  ความกระด้าง ชั่วคราว  ความกระด้างถาวร 6

7 ความกระด้างชั่วคราว  ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบไบ คาร์บอเนตของแคลเซี่ยมและ แมกนีเซียม  สามารถตกตะกอนได้เมื่อได้รับ ความร้อนเกิดเป็นตะกรันเกาะตาม ผิวภาชนะ 7

8 ความกระด้างถาวร  สารประกอบซัลเฟต (SO 4 2 ) หรือ  คลอไรด์ (Cl)  ไม่ตกตะกอนเมื่อได้รับความร้อน  การกำจัดความกระด้างประเภทนี้ต้องใช้ วิธีทางเคมี 8

9 จะกำจัดความกระด้าง อย่างไร ? เราสามารถกำจัดความกระด้างได้หลาย วิธีขึ้นอยู่กับชนิดของความกระด้าง ความเหมาะสม และปริมาณน้ำที่ ต้องการใช้งาน วิธีกำจัดได้แก่  การต้ม  ใช้ปูนขาว - เถ้าโซดา ( โซดาซัก ผ้า )  การแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange) 9

10  การต้ม ให้เกิดตะกอนหรือตะกรันแยก จากน้ำ  กำจัดได้เฉพาะความกระด้างชั่วคราว  ใช้ปูนขาว - เถ้าโซดา ( โซดาซักผ้า ) ตกตะกอนแคลเซียม หรือ แมกนีเซียม  การแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange) โดยใช้  เรซินจับแคลเซียมและแมกนีเซียมไว้ และปล่อยโซเดียมออกมาแทน  ทำให้น้ำกระด้างเปลี่ยนสภาพ  วิธีนี้ซึ่งง่ายต่อการใช้งานและดูแล รักษา 10

11 วิธีตกผลึกทางเคมี  เปลี่ยนอิออนละลายน้ำต่าง ๆ ที่สร้าง ความกระด้างให้เป็นของแข็ง  โดยการเติมสารเคมีบางชนิดเพื่อให้ เกิดการตกผลึกขึ้น 11

12 วิธีตกผลึกทางเคมี  เหมาะสำหรับน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค หรือ  ในกรณีที่ไม่ต้องการลดความ กระด้างจนเหลือศูนย์  น้ำที่ผ่านกระบวนการนี้แล้วจะมี ความกระด้างเหลือประมาณ 75- 85 มก./ ล. CaCO 3  มีแมกนีเซียมเหลือน้อยกว่า 40 มก./ ล. CaCO 3 12


ดาวน์โหลด ppt ความกระด้างของ น้ำ (water Hardness) 1. ความกระด้างของน้ำมาจาก ไหน ?  เกิดจากการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน อากาศรวมตัวกับน้ำฝนเกิดเป็นกรดคาร์ บอนิกซึ่งเป็นกรดอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google