งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใน จังหวัดเชียงใหม่ เพลินพิศ เยาว์พรหม สิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์ Palliative care.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใน จังหวัดเชียงใหม่ เพลินพิศ เยาว์พรหม สิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์ Palliative care."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใน จังหวัดเชียงใหม่ เพลินพิศ เยาว์พรหม สิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์ Palliative care

2 โครงสร้างการดำเนินงาน Palliative care จังหวัดเชียงใหม่ pt ที่แพทย์วินิจฉัย Palliative care ( จำหน่าย ) ( รพศ. หรือ รพ. แม่ข่าย ) coc ( รพศ. หรือ รพ. แม่ข่าย ) refer กลับ ( รพ. ลูกข่าย,M1M2) Pt.palliative care ที่กลับบ้าน ผู้ป่วยเดินได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ สัญญาณชีพปกติ ผู้ป่วยเดินไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเอง ไม่ได้ สัญญาณชีพ ไม่คงที่ OPDER จุดคัดกรองและ ประเมินอาการ

3 Admit (ward สื่อสาร palliative care nurse ภายใน 1 วัน ) - ให้การดูแลแบบ palliative care - การจัดการความปวด (pain clinic) กลับ บ้าน กระบวนการ จำหน่าย ให้การดูแลตาม กระบวนการ palliative care ( อสม./ อาสาสมัคร ชุมชน ) ประสานงา น รพ. สต. กรณี refer ต้องมีการส่งต่อข้อมูลก่อน โดยส่งทางระบบอีเมล์ หรือ Fax. โทรศัพท์, ไลน์ กรณี รพ. มหาราช ถ้าส่งผู้ป่วยกลับบ้าน อสม. ต้องแจ้งข้อมูลให้ รพ. สต. เพื่อแจ้งข้อมูลให้ coc กรณี refer จาก รพ. มหาราช ถ้าได้รับการ Admit ให้เข้าสู่ กระบวนการรับผู้ป่วย เสียชีวิตกลับบ้าน ศูนย์ coc

4 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt ใน จังหวัดเชียงใหม่ เพลินพิศ เยาว์พรหม สิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์ Palliative care.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google