งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพลินพิศ เยาว์พรหมสิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพลินพิศ เยาว์พรหมสิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพลินพิศ เยาว์พรหมสิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Palliative care ใน จังหวัดเชียงใหม่ เพลินพิศ เยาว์พรหมสิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์

2 โครงสร้างการดำเนินงาน Palliative care จังหวัดเชียงใหม่
ptที่แพทย์วินิจฉัย Palliative care (จำหน่าย) (รพศ. หรือ รพ.แม่ข่าย) coc (รพศ. หรือ รพ.แม่ข่าย) refer กลับ(รพ.ลูกข่าย,M1M2) Pt.palliative care ที่กลับบ้าน ผู้ป่วยเดินได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ สัญญาณชีพปกติ ผู้ป่วยเดินไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สัญญาณชีพไม่คงที่ OPD ER จุดคัดกรองและประเมินอาการ

3 Admit (ward สื่อสาร palliative care nurse ภายใน 1 วัน) -ให้การดูแลแบบpalliative care -การจัดการความปวด(pain clinic) กลับบ้าน ศูนย์ coc ประสานงาน รพ.สต. กระบวนการจำหน่าย ให้การดูแลตามกระบวนการ palliative care (อสม./อาสาสมัครชุมชน) เสียชีวิต กลับบ้าน กรณี refer ต้องมีการส่งต่อข้อมูลก่อน โดยส่งทางระบบอีเมล์ หรือ Fax. โทรศัพท์,ไลน์ กรณี รพ.มหาราช ถ้าส่งผู้ป่วยกลับบ้าน อสม.ต้องแจ้งข้อมูลให้ รพ.สต.เพื่อแจ้งข้อมูลให้ coc กรณี refer จาก รพ.มหาราช ถ้าได้รับการ Admit ให้เข้าสู่กระบวนการรับผู้ป่วย 3

4 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt เพลินพิศ เยาว์พรหมสิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google