งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักซ์มิเตอร์ (Luxmeter) อ. วัฒนะ รัมมะเอ็ด. เครื่องวัดความสว่าง (Luxmeter) เครื่องมือวัดความสว่างเป็นเครื่องมือที่ใช้วัด ความสว่างบนผิววัตถุใดๆ รูปร่างและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักซ์มิเตอร์ (Luxmeter) อ. วัฒนะ รัมมะเอ็ด. เครื่องวัดความสว่าง (Luxmeter) เครื่องมือวัดความสว่างเป็นเครื่องมือที่ใช้วัด ความสว่างบนผิววัตถุใดๆ รูปร่างและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักซ์มิเตอร์ (Luxmeter) อ. วัฒนะ รัมมะเอ็ด

2 เครื่องวัดความสว่าง (Luxmeter) เครื่องมือวัดความสว่างเป็นเครื่องมือที่ใช้วัด ความสว่างบนผิววัตถุใดๆ รูปร่างและ ส่วนประกอบของเครื่องวัดมีลักษณะ ดังรูป

3 สวิตซ์เลือกช่วงการวัดมี 3 ช่วง ดังนี้ ที่ตำแหน่ง × 1 จะสามารถวัดความสว่าง ในช่วง 0 – 1999 lx ที่ตำแหน่ง × 10 จะสามารถวัดความ สว่างในช่วง 0 – 19990 lx ที่ตำแหน่ง × 100 จะสามารถวัดความ สว่างในช่วง 2000 – 50000 lx

4 วิธีใช้ เปิดสวิตซ์เครื่อง วางหรือถือหัววัดแสง ในบริเวณที่ต้องการวัดความสว่าง อ่าน ค่าความสว่างจากจอแสดงผล ในกรณี ที่ตั้งสวิตซ์เลือกช่วงการวัดไว้ที่ตำแหน่ง × 10 หรือ ที่ตำแหน่ง × 100 ตามลำดับ จึงจะได้ความสว่าง นำค่าที่ วัดได้เปรียบเทียบกับค่าในตารางแสดง ความสว่างที่เหมาะสมกับการใช้งาน สถานที่ต่างๆ จะทำให้ทราบว่า ความ สว่างในบริเวณนั้นพอเหมาะหรือไม่

5 ตารางแสดงความสว่างที่เหมาะสมกับ การใช้งานในสถานที่ต่างๆ สถานที่ความสว่าง ที่อยู่อาศัย ห้องนั่งเล่น ห้องนอน ครัว ห้องน้ำ ห้องทำงานใน บ้าน อ่านหนังสือ โรงพยาบาล ห้องคนไข้ ห้องตรวจคนไข้ ห้องผ่าตัด 60-120 120-250 400-800 60-120 250-500 6,000-10,000

6 สถานที่ความสว่าง (lx) โรงเรียน ห้องกีฬา ห้อง ประชุม สนามเทนนิส ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน ห้องประชุม ห้องทำงาน 120-250 250-500 225-450 500-1000 200-500 500-1,000


ดาวน์โหลด ppt ลักซ์มิเตอร์ (Luxmeter) อ. วัฒนะ รัมมะเอ็ด. เครื่องวัดความสว่าง (Luxmeter) เครื่องมือวัดความสว่างเป็นเครื่องมือที่ใช้วัด ความสว่างบนผิววัตถุใดๆ รูปร่างและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google