งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกหนังสือรับรองถิ่น กำเนิดสินค้าแบบต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกหนังสือรับรองถิ่น กำเนิดสินค้าแบบต่อเนื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกหนังสือรับรองถิ่น กำเนิดสินค้าแบบต่อเนื่อง

2 สั่ง ซื้อ สั่ง ผลิต 10 CO 1 ผู้นำ เข้า ศุลกา กร ยื่นคำ ร้อง CO 1 Re-export ศุลกากรเซ็นต์ รับรอง CO CO 2 BTB-CO ผู้นำ เข้า ศุลกา กร CO 2 INVOICE 2 ตรวจ ปล่อย 12 INV. 2 12 ISSUING AUTHORITY

3 Intermediate Country สิน ค้า ศุลกา กร สิน ค้า Distribution Warehouse สั่ง ซื้อ สิน ค้า Re-Export กรณีนี้ใช้สิทธิ ไม่ได้เพราะ สินค้าถูก นำออกไป นอกเขต ศุลกากรจึง ยืนยันไม่ได้ ว่าเป็นสินค้า รายเดียวกับที่ ส่งมาจาก ผู้ผลิตหรือไม่ Activity ที่ใช้สิทธิไม่ได้ ภายใต้ BTB CO ศุลกากรควรตรวจ Packing List ให้ดี หาก Packing List ออกโดยนายหน้าต้องดูว่าคลังฯอยู่ใน ความควบคุมของศุลกากรหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt การออกหนังสือรับรองถิ่น กำเนิดสินค้าแบบต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google