งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดทำโดย ด.ช.ไกรฤกษ์ ก้อนแก้ว ม.1/8 เลขที่ 1 ด.ญ.ศศิภัค โยธา ม.1/8 เลขที่ 2 เสนอ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำไปประยุกต์ในด้านต่าง

2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำไปประยุกต์ในด้านต่างๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความจำเป็นในการดำเนินงานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ธุรกิจ หรือบันเทิง ทุกหน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ เช่น การเก็บข้อมูลบุคคล ระบบภาษี ระบบระเบียนในโรงพยาบาล ระบบจองตั๋วภาพยนตร์

3 เราสามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆเช่น
1.ประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบวิดีโอออนดีมานด์ 2.ประยุกต์ใช้ในงานทะเบียนของสถานศึกษา เช่น งานประมวลผลการเรียน งานทะเบียนเรียนรายวิชา 3. ประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขและการแพทย์ เช่น การสนับสนุนการ รักษาพยาบาล สามารถให้คำปรึกษาทางไกล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชำนาญ 4. ประยุกต์ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ศึกษาการกระจายถิ่นที่อยู่ของนก การกระจายของแบคทีเรียจากคอมพิวเตอร์

4 5.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการสาธารณสุข เช่น
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ระบบสาธารณะสุข 6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บ้าน เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ในแสวงหาความรู้ ใช้สื่อสารทาง Internet ใช้พิมพ์งานและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ

5 สรุป เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆได้ในหลายอย่างเหมือนดังที่กล่าวมาข้างต้น ขอบคุณครับ/ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google