งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ นางสาวจิรประภา แรงรอบ ม.4/3 เลขที 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ นางสาวจิรประภา แรงรอบ ม.4/3 เลขที 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ นางสาวจิรประภา แรงรอบ ม.4/3 เลขที 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2  ปัญหา การทำงานของฮาร์ด ไดรฟ์ช้าลง  คำถาม เปิดไฟล์บนไดรฟ์ช้า มากกว่าปกติ  คำตอบ ไฟล์บนไดรฟ์อยู่กัน กระจัดกระจาย

3  สาเหตุที่ 1 ◦ ให้ตรวจสอบส่วนของข้อมูลที่หายไป โดยการรันโปรแกรม Disk Defragmenter เพื่อที่จะรัน โปรแกรม Disk Defragmenter จาก เดสก์ทอปของวินโดวส์ ให้ คลิกที่ปุ่ม Start แล้วชี้ไปที่ Programs จากนั้น ชี้ไปที่ Accessories และชี้ไปที่ System Tools ท้ายสุดให้คลิกที่ Disk Defragmenter

4  http://itzone- v2j.blogspot.com/2012/03/blo g-post_9101.html


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ นางสาวจิรประภา แรงรอบ ม.4/3 เลขที 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google