งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Home/Personal/EducationHome/Personal/EducationHome/Personal/EducationHome/Personal/Education นางสาวกฤษณัฐ ไชยมูลมั่ง เลขที่ 1 นางสาวธนัชพร วิโรจน์ศศิธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Home/Personal/EducationHome/Personal/EducationHome/Personal/EducationHome/Personal/Education นางสาวกฤษณัฐ ไชยมูลมั่ง เลขที่ 1 นางสาวธนัชพร วิโรจน์ศศิธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Home/Personal/EducationHome/Personal/EducationHome/Personal/EducationHome/Personal/Education นางสาวกฤษณัฐ ไชยมูลมั่ง เลขที่ 1 นางสาวธนัชพร วิโรจน์ศศิธร เลขที่ 17 นายพงศ์ศธร แก้วเรือน เลขที่ 26 นางสาวไอสยาภรณ์ ปฐมสันติพงศ์ เลขที่ 35 เตรียมสถาปัตยกรรม ศาสตร์ 1

2 Rosetta Stone. เป็นโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ ที่ใช้เทียบกับเสียง ถ้าพูดได้ เหมือนกับเจ้าของภาษาก็จะ ผ่านไปใน Level ที่สูงขึ้น ทำ ให้เราได้ฝึกฝนทักษา ฟังพูด อ่านเขียน

3 Microsoft one note.  คือโปรแกรมที่รวบรวมข้อมูล แบบ free form และการ ทำงานร่วมกันกับผู้ใช้ มัน สามารถบันทุกข้อมูลของ ผู้ใช้ ในรูปแบบ ภาพ เสียง

4 Google sketch up 8  เป็นโปรแกรมออกแบบบ้าน 3 มิติ ที่จากฟรีจาก google เพื่อที่จะนำมาออกแบบบ้าน สินตค้าต้นแบบ และอื่นๆอีก มากมาย

5 Tell me more  เป็นโปกรมเรียน ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ ทักษะ ทั้งฟังพูด อ่านเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 Windows Media player  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการ เล่นไฟล์ multimedia ประเภทวิดิโอเพลง และดุ รูปภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt Home/Personal/EducationHome/Personal/EducationHome/Personal/EducationHome/Personal/Education นางสาวกฤษณัฐ ไชยมูลมั่ง เลขที่ 1 นางสาวธนัชพร วิโรจน์ศศิธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google