งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบข่ายของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย สถาบันการศึกษา ประชากรทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบข่ายของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย สถาบันการศึกษา ประชากรทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขอบข่ายของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย สถาบันการศึกษา ประชากรทั่วไป

3 กลุ่มเป้าหมายของสถาบันการศึกษา
บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ สพฐ. สอศ. สกอ. อื่น ๆ

4 ทักษะสำหรับสถาบันภาษา
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

5 กลุ่มเป้าหมายของประชากร
ประชากรทั่วไป ธุรกิจบริการ ผู้สนใจทั่วไป ธุรกิจค้าขาย

6 ขอบข่ายของส่วนประชากรทั่วไป
ทักษะ การพูด แปลเอกสาร การฟัง

7 การดำเนินการ สถาบันการศึกษา การพูด การฟัง free online websites การอ่าน
มหาวิทยาลัยบาทวิถี free online websites การอ่าน กลุ่มคำศัพท์ 2570 กลุ่ม ไวยากรณ์ที่จำเป็น

8 (มหาวิทยาลัยบาทวิถี)
การดำเนินการสำหรับสถาบันภาษา การฟังและการพูด Just Say It Sidewalk University (มหาวิทยาลัยบาทวิถี) Free online websites วิดีโอ แผนภาพ Multi-media

9 วิดีโอสำหรับการบริการ
การดำเนินการสำหรับประชากรทั่วไป Websites การพูด การฟัง วิดีโอสำหรับการบริการ วิดีโอสำหรับธุรกิจ แปลเอกสาร ป้ายเมนูอาหาร อื่น ๆ

10 การอ่านตำรา และสิ่งพิมพ์ (มหาวิทยาลัยบาทวิถี)
การอ่านตำรา และสิ่งพิมพ์ กลุ่มคำศัพท์ 2570 กลุ่ม ไวยากรณ์ที่ใช้บ่อย ศัพท์ 2000 คำ ที่ใช้บ่อยๆ E-learning Quizlet.com Sidewalk University (มหาวิทยาลัยบาทวิถี) อื่น ๆ

11 การฟังและพูด การฟังและการพูด การฟัง การพูด แปลเอกสาร ป้ายเมนูอาหาร
วิดีโอสนทนาทั่วไป วิดีโอสำหรับธุรกิจ วิดีโอสำหรับ การบริการ อื่น ๆ

12 โครงการย่อย Just Say It!
สถาบันการศึกษา ประชากรทั่วไป สายรัดข้อมือ สีแดง/ขาว สีธงชาติ สีดำ สีฟ้า สีขาว

13 การนำการเรียนการสอนออกมาสู่สถานการณ์ชีวิตประจำวัน
โครงการมหาวิทยาลัยบาทวิถี Sidewalk University มหาวิทยาลัยบาทวิถี โรงเรียนบาทวิถี วิดีโอ แผนภาพ สื่อสิ่งพิมพ์ อื่น ๆ การนำการเรียนการสอนออกมาสู่สถานการณ์ชีวิตประจำวัน

14 โครงการแปลเอกสารให้ประชากร
Website แปลป้าย อังกฤษ - ไทย แปลเอกสาร รายการอาหาร, อื่นๆ

15 Online วิดีโอ สื่อสิ่งพิมพ์ อื่น ๆ
โครงการสอนพูดตามสถานการณ์ให้ประชากรทั่วไป Online วิดีโอ สื่อสิ่งพิมพ์ อื่น ๆ YouTube TV แผ่นพับ e-learning Facebook

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt ขอบข่ายของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย สถาบันการศึกษา ประชากรทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google