งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Variable, Constant. Variable คือชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจองพื้นที่ใน หน่วยความจำสำหรับ พักข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Variable, Constant. Variable คือชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจองพื้นที่ใน หน่วยความจำสำหรับ พักข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Variable, Constant

2 Variable คือชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจองพื้นที่ใน หน่วยความจำสำหรับ พักข้อมูล

3 Variable Declarations กฎการตั้งชื่อตัวแปร  ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย $ เช่น $name, $data, $_file เป็นต้น  ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร a-z หรือ A-Z หรือ เครื่องหมาย _ เท่านั้น  ไม่จำเป็นต้องระบุชนิดข้อมูล เนื่องจาก ตัวแปรแต่ละตัวสามารถเก็บข้อมูลชนิดใดก็ได้  ชื่อตัวแปรมีลักษระ case-Sensitive คือตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็กถือว่าเป็นคนละตัว กัน เช่น $abc,$ABC $aBC  ตัวแปรชนิดสตริง ( ตัวอักษร ) จะอยู่ ภายในเครื่องหมาย Single Quote (‘…’) หรือ Double Quote (“…”) เช่น $name = “ วิโรจน์ ”

4

5

6

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt Variable, Constant. Variable คือชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจองพื้นที่ใน หน่วยความจำสำหรับ พักข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google