งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา HTTP://WWW.NRRU.AC.TH HTTP://WWW.NRRU.AC.TH

2 สารบัญ แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

3 แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา

4 โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน สำนัก ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน ทะเบียน กลุ่มงาน ส่งเสริมวิชาการ

5 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

6 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ

7 วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google