งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาในอาเซียน คำทักทาย. คำกล่าวทักทาย ( ภาษาอาเซียน ) ประเทศคำกล่าวทักทาย บรูไนซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซียซาลามัต เซียง มาเลเซียซาลามัต ดาตัง ฟิลิปปินส์กูมุสตา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาในอาเซียน คำทักทาย. คำกล่าวทักทาย ( ภาษาอาเซียน ) ประเทศคำกล่าวทักทาย บรูไนซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซียซาลามัต เซียง มาเลเซียซาลามัต ดาตัง ฟิลิปปินส์กูมุสตา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาในอาเซียน คำทักทาย

2 คำกล่าวทักทาย ( ภาษาอาเซียน ) ประเทศคำกล่าวทักทาย บรูไนซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซียซาลามัต เซียง มาเลเซียซาลามัต ดาตัง ฟิลิปปินส์กูมุสตา สิงคโปร์หนีห่าว

3 คำกล่าวทักทาย ( ภาษาอาเซียน ) ประเทศคำกล่าวทักทาย ไทยสวัสดี กัมพูชาซัวสเด ลาวสะบายดี พม่ามิงกาลาบา เวียดนามซินจ่าว

4 การทักทาย ไทยและลาว ใช้การไหว้ กัมพูชา จะคล้ายกับการไหว้ แต่จะ โค้งศีรษะลงเพียงเล็กน้อย เอามือไว้ระดับหน้าอก เวียดนาม จับมือ 2 ข้าง และ เด็กๆชาว เวียดนามจะกอดอกพร้อมกับโค้งตัวลงคำนับผู้ใหญ่ พม่าและอินโดนีเซีย จับมือ สิงคโปร์ จับมือกันเบาๆ ฟิลิปปินส์ จับมือหรือโค้งคำนับ บรูไนและมาเลเซีย ผู้ชายจับมือกับผู้ชาย และ ผู้หญิงจับมือกับผู้หญิง

5 การเปรียบเทียบ ภาษาไทยเป็นภาษาที่ประเทศ คิดค้นเอง แต่เพื่อน ในอาเซียนต่างมีภาษาหรือ คำทักทายที่ใกล้เคียงกัน เพราะเคย เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสหรืออังกฤษ

6 ข้อแก้ไข - เตรียมส่งออกครูภาษาไทยสำหรับสอน ชาวต่างชาติ - ส่งออกสินค้าบันเทิง - พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษใช้ ทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ เพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันใช้แรงงานไทยรัฐบาล - วางยุทธศาสตร์การตลาด

7 สมาชิก น. ส. ยลธิดาชัยลีเลขที่ 25 น. ส. ธนาภรณ์รอดฉ่ำ เลขที่ 38 น. ส. กัญจนพรหนองฝาดเลขที่ 40 น. ส. สุทธิดาผดาวัลย์เลขที่ 43 น. ส. อินทิราสรศักดิ์เลขที่ 45 น. ส. ธนาภรณ์ต๊ะคิงษา เลขที่ 48 น. ส. กัญญารัตน์สังข์ท้วม เลขที่ 49 น. ส. นาตาชาพรมเพ็ชรเลขที่ 54 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1


ดาวน์โหลด ppt ภาษาในอาเซียน คำทักทาย. คำกล่าวทักทาย ( ภาษาอาเซียน ) ประเทศคำกล่าวทักทาย บรูไนซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซียซาลามัต เซียง มาเลเซียซาลามัต ดาตัง ฟิลิปปินส์กูมุสตา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google