งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ช เกรียงไกร วัลภา ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้น ม.2/2 เลขที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ช เกรียงไกร วัลภา ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้น ม.2/2 เลขที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ช เกรียงไกร วัลภา ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้น ม.2/2 เลขที่ 4

2 อาหารประจำชาติในประเทศ อาเซียน ประเทศไทย ประเทศ มาเลเซีย ประเทศพม่าประเทศลาว ประเทศ อินโดนีเซีย ประเทศบูไน ประเทศกัม บูชา ประเทศฟิ ลิปินส์ ประเทศ เวียดนาม ประเทศ สิงคโปร์

3 ประเทศไทย ก่อนหน้า ถัดไป ต้มยำกุ้ง - ไทย

4 ประเทศมาเลเซีย ก่อนหน้า ถัดไป นาซิเลอ มัก - มาเลเซีย

5 ประเทศกัมบูชา ก่อนหน้า ถัดไป อามอก - กัมบูชา

6 ประเทศอินโดนีเซีย ก่อนหน้า ถัดไป กาโก กา โก - อินโดนีเซี ย

7 ประเทศบูไน ก่อนหน้า ถัดไป อัมบูยัต - ประเทศบู ไน

8 ประเทศฟิลิปินส์ ก่อนหน้า ถัดไป อาโดโบ้ - ประเทศฟิ ลิปินส์

9 ประเทศสิงคโปร์ ก่อนหน้า ถัดไป ลักซา - ประเทศ สิงคโปร์

10 ประเทศพม่า ก่อนหน้า ถัดไป หล่า เพ็ด - ประเทศ พม่า

11 ประเทศลาว ก่อนหน้า ถัดไป

12 ประเทศเวียดนาม ก่อนหน้า ถัดไป เปาะ เปิ๊ยะ - เวียดนาม


ดาวน์โหลด ppt ด. ช เกรียงไกร วัลภา ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้น ม.2/2 เลขที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google