งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP: [9] ฐานข้อมูล MYSQL. MYSQL mysql ( อ่านว่า มาย - เอส - คิว - แอล ) เป็นซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ (RDBMS) โปรแกรมหนึ่งที่ นิยมใช้งานร่วมกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP: [9] ฐานข้อมูล MYSQL. MYSQL mysql ( อ่านว่า มาย - เอส - คิว - แอล ) เป็นซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ (RDBMS) โปรแกรมหนึ่งที่ นิยมใช้งานร่วมกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP: [9] ฐานข้อมูล MYSQL

2 MYSQL mysql ( อ่านว่า มาย - เอส - คิว - แอล ) เป็นซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ (RDBMS) โปรแกรมหนึ่งที่ นิยมใช้งานร่วมกับ PHP mysql เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถ ดาวน์โหลดได้ฟรี จาก http://www.mysql.com/ ถ้าได้ทำการติดตั้ง appserv จะมี การติดตั้ง mysql ให้โดยอัตโนมัติ แล้ว

3 MYSQL : การใช้งาน พิมพ์ mysql –u root –p เพื่อ login เข้าใช้งาน

4 MYSQL : การ ตรวจสอบสถานะ พิมพ์ status เพื่อตรวจสอบสถานะ

5 MYSQL : การออก จาก mysql พิมพ์ exit เพื่อออกจาก mysql

6 MYSQL : คำสั่ง sql คำสั่งความหมาย show databases; ใช้แสดงรายชื่อฐานข้อมูล ทั้งหมดที่มีอยู่ใน mysql use ชื่อฐานข้อมูล ; ใช้เลือกฐานข้อมูลที่จะเข้า ไปทำงานด้วย show tables; ใช้แสดงรายชื่อเทเบิล ทั้งหมดภายในฐานข้อมูลที่ ใช้อยู่ปัจจุบัน show columns from ชื่อเทเบิล ; ใช้แสดงรายละเอียดของ ฟิลด์ต่าง ๆ ของ table ที่ ระบุ

7 MYSQL : คำสั่ง sql นอกจากคำสั่งข้างต้น mysql ยังสามารถใช้คำสั่งมาตรฐาน ทั่วไปของ sql language ได้ อาทิเช่น create database, create table drop database, drop table alter insert into update delete select

8 phpMyAdmin การใช้งาน mysql ผ่าน command line เป็นเรื่องที่ไม่สะดวก ด้วยเหตุนี้ Tobias Retschiller จึงได้เขียน สคริปต์ php ขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อใช้ จัดการ ควบคุม และเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่าง ๆ ในฐานข้อมูล mysql สคริปต์ชุดนี้ถูกเรียกว่า phpMyAdmin ถ้ามีการติดตั้ง appserv สคริปต์ phpMyAdmin จะถูกติดตั้งให้โดย อัตโนมัติแล้ว phpMyAdmin สามารถดาวน์โหลดได้ ฟรีจาก http://www.phpmyadmin.net/h ome_page/index.php

9 เตรียมการก่อนใช้ phpMyAdmin เพื่อ บริหาร mysql แก้ไขไฟล์ชื่อ config.inc.php ในไดเรกทอรี \appserv\www\phpMyAdmin\

10 เตรียมการก่อนใช้ phpMyAdmin เพื่อ บริหาร mysql เพิ่มเติม http://127.0.0.1/php MyAdmin/

11 การเข้าสู่ phpMyAdmin เพื่อ บริหาร mysql

12 ตารางชื่อ student ให้สร้างตารางนี้ในฐานข้อมูลชื่อ school

13 Data Dictionary ( พจนานุกรมข้อมูล ) ชื่อ ตาราง ชื่อ Atrributeราย ละเอียด ชนิดข้อมูลรูปแบบการ ป้อนข้อมูล ช่วง ข้อมูล Not null คีย์FK อิงกับ DEPARTMENTdep_idรหัสแผนกINT (auto increment) ใช่PK dep_nameชื่อแผนกVARCHAR(35)ใช่

14 Data Dictionary ( พจนานุกรมข้อมูล ) ชื่อ ตาราง ชื่อ Atrributeราย ละเอียด ชนิดข้อมูลรูปแบบการ ป้อนข้อมูล ช่วงข้อมูลNot null คีย์FK อิงกับ STUDENTstudent_idรหัส นร., นศ.CHAR(10)ใช่PK firstnameชื่อVARCHAR(35)ใช่ lastnameนามสกุลVARCHAR(35)ใช่ parent_nameชื่อผู้ปกครองVARCHAR(35)ใช่ addressที่อยู่VARCHAR(50)ใช่ cityอำเภอVARCHAR(35)ใช่ provinceจังหวัดVARCHAR(35)ใช่ postal_codeรหัสไปรษณีย์CHAR(5)ใช่ dep_idรหัสแผนกที่สังกัดINTFKdepartment

15 phpMyAdmin: สร้างฐานข้อมูล school

16 phpMyAdmin: สร้างตาราง department

17

18

19

20 phpMyAdmin: สร้างตาราง student

21

22

23 phpMyAdmin: insert ข้อมูลเข้า department

24

25

26

27

28 phpMyAdmin: insert ข้อมูลเข้า student

29

30

31

32 phpMyAdmin: การทดลองใช้คำสั่ง sql

33

34

35 phpMyAdmin: การแก้ไขข้อมูล click ที่นี่ เพื่อ ทำการแก้ไข ข้อมูล

36 phpMyAdmin: การลบข้อมูล เลือกที่ check box click ที่รูปถัง ขยะเพื่อลบ ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt PHP: [9] ฐานข้อมูล MYSQL. MYSQL mysql ( อ่านว่า มาย - เอส - คิว - แอล ) เป็นซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ (RDBMS) โปรแกรมหนึ่งที่ นิยมใช้งานร่วมกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google