งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Google Earth. นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ Google ในการสร้าง ระบบติดต่อกับผู้ใช้งาน (user interfacing) เพื่อ อำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและทำ ให้การแสดงผลข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Google Earth. นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ Google ในการสร้าง ระบบติดต่อกับผู้ใช้งาน (user interfacing) เพื่อ อำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและทำ ให้การแสดงผลข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Google Earth

2 นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ Google ในการสร้าง ระบบติดต่อกับผู้ใช้งาน (user interfacing) เพื่อ อำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและทำ ให้การแสดงผลข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในครั้งนี้ Google ได้นำเอาภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียมมาผสมผสานกับ เทคโนโลยี streaming และทำการเชื่อมโยง ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ Google เองเพื่อนำเรา ไปยังจุดต่าง ๆ ที่ต้องการบนแผนที่โลกดิจิตอล

3 Google Earth คืออะไร Google Earth คือ โปรแกรมที่สร้างโดยบริษัท Google ใช้สำหรับดูภาพถ่ายทางอากาศพร้อม ทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมือง รวมทั้งระบบ จี ไอเอส ในรูปแบ ทำให้เราสามารถค้นหาที่ตั้งของสถานที่ เส้นทางต่าง ๆ ของเมืองที่เราต้องการศึกษา รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น สภาพดินฟ้า อากาศ สำหรับรูปแบบการทำงานของ Google Earth นั้นก็จะเป็นการทำงานแบบ Client Server Client Server โปรแกรมส่วนที่พวกเราใช้งานจะเรียกว่า Google Earth client ซึ่ง Google ให้เรามาใช้งาน ฟรี แบบ 3 มิติ

4 ข้อจำกัดการใช้ Google Earth Google Earth จะใช้งานได้ต่อเมื่อ เครื่องได้ทำ การ เชื่อมต่อ Internet อยู่เท่านั้น เพราะรูปถ่าย จากดาวเทียมต่างๆ จะ ถูกส่งมาให้เรา ทาง Internet ในขณะที่เราเลือกดูส่วนต่างๆของโลก

5 ประโยชน์ Google Earth ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการแสดงภาพการ พัฒนาที่ดิน ทำให้ผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่แหล่งเงิน ของโครงการ ไปจนถึงผู้ซื้อ สามารถมองเห็น รูปแบบของโครงการได้อย่างชัดเจน ทำให้การ ประเมินศักยภาพของโครงการเป็นไปด้วยความ สะดวกและชัดเจน การวางแผนการจัดการเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยก็ สามารถ เห็นภาพได้อย่างชัดเจน รวมถึงจะเอื้อ ประโยชน์ต่อรุกิจอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ธุรกิจ เกี่ยวกับที่พักอาศัย บ้านเช่าต่าง ๆ

6 ช่วยให้เราศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางได้เป็นอย่าง ดี ทำให้เราสามารถค้นหาที่ตั้งของโรงแรมที่เราจะ เดินทางไปพัก เส้นทางต่าง ๆ ของเมืองที่เราจะ เดินทางไป รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น สภาพดินฟ้า อากาศ การนำเอา Google Earth มาเป็นสื่อในการเรียนรู้ ในทุก ๆ ระดับการศึกษา รวมไปถึงการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เป็นครั้งแรก ที่ทำให้เราเข้าถึง ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว คิดว่าเครื่องมือนี้จะทำ ให้เราเข้าใจโลกของเราได้มากขึ้น

7 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Google Earth ดังนี้ 1. เริ่มต้นโดยการ search คำว่า “Google Earth” จากเว็บไซต์ www.google.com จากนั้น ทำการ Download และทำการ Install www.google.com 2. เมื่อทำการ Install program เรียบร้อยแล้ว เรา จะสามารถเห็นหน้าจอการใช้งานดังรูป ด้านล่างนี้

8 การค้นหาตำแหน่งสถานที่ตั้ง (Search) การกดปุ่ม Search โดยแบ่งเป็นประเภทของการ ค้นหาข้อมูลได้ 3 ลักษณะคือ - Fly to : ค้นหาแบบระบุชื่อสถานที่หรือกำหนด พิกัด - Local search : ค้นหาแบบกำหนดเงื่อนไขว่า ต้องการหาอะไรที่ไหน ( เช่นหาร้าน Pizza ที่ เมือง San Francisco, CA) - Directions : ค้นหาแบบกำหนดเงื่อนไขว่า ต้องการเดินทางจากเมืองต้นทางไปยังเมือง ปลายทาง ( โปรแกรมจะบอกเส้นทางว่าจะต้องเลี้ยวทิศ ไหนระยะทางเท่าไหร่บนถนนชื่ออะไร )

9 การดู 3 มิติ แสดงปุ่มการควบคุมแผนภาพ (Navigation Panel) เราสามารถทำการปรับการแสดงผลบน แผนภาพโดยการกดปุ่มต่างบน Navigation Panel - Zoom in, Zoom out : ขยายและย่อขนาด ภาพ - Rotate left, Rotate right : หมุนภาพ - ปุ่มลูกศร : สำหรับเลื่อนแผนภาพไปยังทิศที่ ต้องการ - Tilt up, Tilt down : เลื่อนองศาของการมอง จากแนวราบถึงแนวดิ่ง (0-90 °)

10

11

12 https://www.google.com/intl/th/earth/

13

14 ตัวอย่างผลงานของ Google Earth

15

16

17

18 5 สิ่งยอดเยี่ยม ที่สามารถทำได้ง่ายๆ ใน Google Earth 1. ดูภาพบ้านของคุณ โรงเรียน หรือ สถานที่ใดก็ได้บนโลกใบนี้ 2. ท่องโลก 3. หาเส้นทางการขับขี่จากสถานที่หนึ่ง ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง 4. ดูสถานที่และลักษณะรูปร่างที่ยอด เยี่ยมที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่นของ Google Earth 5. ดูภาพภูมิประเทศของสถานที่ในแบบ 3 มิติ

19 พีระมิดอียิปต์ (The Pyramids of Egypt)

20 หอเอนเมืองปีซา ประเทศ อิตาลี (The Leaning Tower of Pisa)

21 สนามกีฬาโคลอสเซียมในกรุงโรมของ อิตาลี (The colosseum of Rome)โรมของ อิตาลี (The colosseum of Rome)

22 กำแพงเมืองจีน ประเทศจีน (The Great Wall of China)

23 ทัชมาฮาล ในเมืองอักรา ประเทศ อินเดีย

24 หอไอเฟล ปารีส, ประเทศฝรั่งเศส

25 มหาวิหารเซนต์เบซิล ตั้งอยู่ที่จัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศ รัสเซีย

26 พระบรมธาตุชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

27 งานในคาบ ให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม Google Earth เลือกประเทศในอาเซียน มา 1 ประเทศ หาสถานที่สำคัญของประเทศนั้นๆ มา 1 สถานที่ พร้อม print screen ภาพ 3 มิติ มา 3 มุมมอง คือ ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน

28 ขั้นตอนการนำ Google Map ไปวางบน เว็บไซต์ เปิด Google Map ขึ้นมา โดยเข้าไปที่ https://maps.google.co.th/Google Map คลิกเลือก " สถานที่ของฉัน " และเลือก " สร้าง แผนที่ " เลือกที่ไอคอนกำหนดตำแหน่ง แล้วลากไปยัง ตำแหน่งที่ต้องการ จะมีช่องให้กรอกรายละเอียด ประกอบไปด้วย ชื่อ : ใส่ชื่อร้าน หรือชื่อของบริษัทตามต้องการ คำอธิบาย : ใส่รายละเอียดที่อยู่ของคุณ เมื่อใส่รายละเอียดครบหมดแล้วให้กด " เสร็จ สิ้น "

29 http://www.justmakeweb.com/%E0%B8%A7%E0 %B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA% E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8 7%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8 %97%E0%B8%B5%E0%B9%88-google-map- %E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9% 88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B 8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0 %B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84% E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%82 %E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8% B8%E0%B8%93-4446.page

30 http://googleapps.gict.co.th/email- hosting/google-apps/gmail/google-site- google- map/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3% E0%B8%99%E0%B8%B3%20Google%20Maps %20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E 0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8% 99%20Google%20Sites/TH


ดาวน์โหลด ppt Google Earth. นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ Google ในการสร้าง ระบบติดต่อกับผู้ใช้งาน (user interfacing) เพื่อ อำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและทำ ให้การแสดงผลข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google