งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Google Earth.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Google Earth."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Google Earth

2 Google Earth นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ Google ในการสร้างระบบติดต่อกับผู้ใช้งาน (user interfacing) เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและทำให้การแสดงผลข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในครั้งนี้ Google ได้นำเอาภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมมาผสมผสานกับเทคโนโลยี streaming และทำการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลของ Google เองเพื่อนำเราไปยังจุดต่าง ๆ ที่ต้องการบนแผนที่โลกดิจิตอล 

3 Google Earth คืออะไร Google Earth คือ โปรแกรมที่สร้างโดยบริษัท Google ใช้สำหรับดูภาพถ่ายทางอากาศพร้อมทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมือง รวมทั้งระบบ จีไอเอส ในรูปแบ ทำให้เราสามารถค้นหาที่ตั้งของสถานที่ เส้นทางต่าง ๆ ของเมืองที่เราต้องการศึกษา รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ สำหรับรูปแบบการทำงานของ Google Earth นั้นก็จะเป็นการทำงานแบบ Client Server  โปรแกรมส่วนที่พวกเราใช้งานจะเรียกว่า Google Earth client ซึ่ง Google ให้เรามาใช้งานฟรี แบบ 3 มิติ 

4 ข้อจำกัดการใช้ Google Earth
Google Earth จะใช้งานได้ต่อเมื่อ เครื่องได้ทำการ เชื่อมต่อ Internet อยู่เท่านั้น เพราะรูปถ่ายจากดาวเทียมต่างๆ จะ ถูกส่งมาให้เรา ทาง Internet ในขณะที่เราเลือกดูส่วนต่างๆของโลก

5 ประโยชน์ Google Earth ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการแสดงภาพการพัฒนาที่ดิน ทำให้ผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่แหล่งเงินของโครงการ ไปจนถึงผู้ซื้อ สามารถมองเห็นรูปแบบของโครงการได้อย่างชัดเจน ทำให้การประเมินศักยภาพของโครงการเป็นไปด้วยความสะดวกและชัดเจน การวางแผนการจัดการเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยก็สามารถ เห็นภาพได้อย่างชัดเจน รวมถึงจะเอื้อประโยชน์ต่อรุกิจอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับที่พักอาศัย บ้านเช่าต่าง ๆ 

6 ช่วยให้เราศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางได้เป็นอย่างดี
ทำให้เราสามารถค้นหาที่ตั้งของโรงแรมที่เราจะเดินทางไปพัก เส้นทางต่าง ๆ ของเมืองที่เราจะเดินทางไป รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ การนำเอา Google Earth มาเป็นสื่อในการเรียนรู้ ในทุก ๆ ระดับการศึกษา รวมไปถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นครั้งแรก ที่ทำให้เราเข้าถึงภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว คิดว่าเครื่องมือนี้จะทำให้เราเข้าใจโลกของเราได้มากขึ้น 

7 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Google Earth ดังนี้
เริ่มต้นโดยการ search คำว่า “Google Earth” จากเว็บไซต์ จากนั้น ทำการ Download และทำการ Install  เมื่อทำการ Install program เรียบร้อยแล้ว เราจะสามารถเห็นหน้าจอการใช้งานดังรูป ด้านล่างนี้ 

8 การค้นหาตำแหน่งสถานที่ตั้ง (Search)
การกดปุ่ม Search โดยแบ่งเป็นประเภทของการค้นหาข้อมูลได้ 3 ลักษณะคือ - Fly to : ค้นหาแบบระบุชื่อสถานที่หรือกำหนดพิกัด - Local search : ค้นหาแบบกำหนดเงื่อนไขว่าต้องการหาอะไรที่ไหน (เช่นหาร้าน Pizza ที่เมือง San Francisco, CA) - Directions : ค้นหาแบบกำหนดเงื่อนไขว่าต้องการเดินทางจากเมืองต้นทางไปยังเมืองปลายทาง (โปรแกรมจะบอกเส้นทางว่าจะต้องเลี้ยวทิศไหนระยะทางเท่าไหร่บนถนนชื่ออะไร) 

9 การดู 3 มิติ แสดงปุ่มการควบคุมแผนภาพ (Navigation Panel) เราสามารถทำการปรับการแสดงผลบนแผนภาพโดยการกดปุ่มต่างบน Navigation Panel - Zoom in, Zoom out : ขยายและย่อขนาดภาพ - Rotate left, Rotate right : หมุนภาพ  - ปุ่มลูกศร : สำหรับเลื่อนแผนภาพไปยังทิศที่ต้องการ - Tilt up, Tilt down : เลื่อนองศาของการมองจากแนวราบถึงแนวดิ่ง (0-90 °)

10

11

12 https://www.google.com/intl/th/earth/

13

14 ตัวอย่างผลงานของ Google Earth

15

16

17

18 5 สิ่งยอดเยี่ยม ที่สามารถทำได้ง่ายๆ ใน Google Earth
ดูภาพบ้านของคุณ โรงเรียน หรือสถานที่ใดก็ได้บนโลกใบนี้ ท่องโลก  หาเส้นทางการขับขี่จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ดูสถานที่และลักษณะรูปร่างที่ยอดเยี่ยมที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่นของ Google Earth ดูภาพภูมิประเทศของสถานที่ในแบบ 3 มิติ

19 พีระมิดอียิปต์ (The Pyramids of Egypt)

20 หอเอนเมืองปีซา ประเทศอิตาลี (The Leaning Tower of Pisa)

21 สนามกีฬาโคลอสเซียมในกรุงโรมของอิตาลี (The colosseum of Rome)

22 กำแพงเมืองจีน ประเทศจีน (The Great Wall of China)

23 ทัชมาฮาล ในเมืองอักรา ประเทศอินเดีย

24 หอไอเฟล ปารีส, ประเทศฝรั่งเศส

25 มหาวิหารเซนต์เบซิล ตั้งอยู่ที่จัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
มหาวิหารเซนต์เบซิล ตั้งอยู่ที่จัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 

26 พระบรมธาตุชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

27 งานในคาบ ให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Google Earth เลือกประเทศในอาเซียน มา 1 ประเทศ หาสถานที่สำคัญของประเทศนั้นๆ มา 1 สถานที่ พร้อม print screen ภาพ 3 มิติ มา 3 มุมมอง คือ ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน

28 ขั้นตอนการนำ Google Map ไปวางบนเว็บไซต์
 คลิกเลือก "สถานที่ของฉัน" และเลือก "สร้างแผนที่"  เลือกที่ไอคอนกำหนดตำแหน่ง แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จะมีช่องให้กรอกรายละเอียด ประกอบไปด้วย ชื่อ : ใส่ชื่อร้าน หรือชื่อของบริษัทตามต้องการ คำอธิบาย : ใส่รายละเอียดที่อยู่ของคุณ เมื่อใส่รายละเอียดครบหมดแล้วให้กด "เสร็จสิ้น"

29 http://www. justmakeweb

30 http://googleapps. gict. co


ดาวน์โหลด ppt Google Earth.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google