งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารเสพติด เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารเสพติด เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก จัดทำโดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารเสพติด เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก จัดทำโดย
ด.ญ. สุวรรณษา วงค์ขัติยะ มัธยมศึกษาปีที่1/10 เลขที่1 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก

2 ความหมายของสารเสพติด
ประเภทของสารเสพติดแบ่งตามพระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษพ.ศ.2522 ความหมายของสารเสพติด ประเภทของสารเสพติดแบ่งตามการออกฤทธิ์

3 ความหมายของสารเสพติด
   สารเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ ขึ้น เมี่อนำเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธี รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและ จิตใจนอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการเสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt สารเสพติด เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google