งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ญ. สุวรรณษา วงค์ขัติยะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เลขที่ 1 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ญ. สุวรรณษา วงค์ขัติยะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เลขที่ 1 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ญ. สุวรรณษา วงค์ขัติยะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เลขที่ 1 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก

2 ความหมาย ของสาร เสพติด ประเภทของสารเสพติด แบ่งตามพระราชบัญญัติ สารเสพติดให้โทษ พ. ศ.2522 ประเภทของ สารเสพติด แบ่งตามการ ออกฤทธิ์

3 สารเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมี่อนำเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธี รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้ เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังจะทำให้เกิด การเสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวัน ละหลาย ๆ ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ญ. สุวรรณษา วงค์ขัติยะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เลขที่ 1 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google