งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลขที่ 222/4 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-467840-3 โทรสาร 038-467844.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลขที่ 222/4 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-467840-3 โทรสาร 038-467844."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลขที่ 222/4 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-467840-3 โทรสาร 038-467844

2

3

4 จว. ท่าขี้เหล็ก เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ม. กุนฮิง แม่ฮ่องสอน บ. หัวยอด บ. หัวป่าง ม. มาว ม. ตังยาน ม. แผน ม. หลวงน้ำทา เชียงแสน เชียงของ บ. หนองเขียว ม. ขัด บ. โฮ่ง สบหลวย บ. โป่ง ม. ลา ม. ยอง เชียงกก เวียดนาม จว. เชียงตุง ม. พยาค ม. สาด ม. เป็ง ม. ปางซาง ม. ยอน เวียงแก่น เทิง ม. เล่าไก่ ม. น้ำจ๋าง ม. ต่วน บ. ห้วยอ้อ ม. จ๊อด บ. มอม ม. ลางเคอ แม่สาย ม. ปางหวาย ม. ตูม บ. กองทีวี บ. นากองมู แหล่งผลิตยาเสพติดและ เส้นทางการลำเลียง

5 ผ่านภาคเหนือของ สปป.ลาว เข้ากัมพูชา เข้าไทยทางภาค ต.อ. หรือออกทะเล ลงมาทาง ชายแดน ไทย-พม่า ด้าน ต.ต. ผ่านภาคเหนือของ สปป.ลาว ก่อนเข้าไทย ทางภาค ต.อ./น. ชายแดน เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เส้นทางลักลอบนำเข้ายาเสพติด

6 กรุงเทพ อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปรา การ สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ชลบุรี ฯลฯ ตาก เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส ปัตตานี หนองคา ย มุกดาหา ร อำนาจเจ ริญ อุบลราช ธานี

7 วันที่ 22 เม. ย. 56 บช. น. จับกุมนายคัมซาน โค ลิน มา สัญชาติฮ่องกง พร้อมของ กลาง เครื่องอัดเม็ด ผลิตยาอี พร้อมหัวตอก 1 เครื่อง วันที่ 11 เม. ย. 56 ตร. ภ.7 จับกุมนาย สำเริง เฮงราย เจ้าของ โรงกลึง อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี วันที่ 29 พ. ย. 55 ปช. ปส. จับกุมชาว อิหร่าน 3 คน เช่าบ้านในเมือง พัทยา จ. ชลบุรึ เพื่อผลิตไอซ์แบบ Kitchen Lap วันที่ 29 พ. ย. 55 ปช. ปส. จับกุมชาว อิหร่าน 3 คน เช่าบ้านในเมือง พัทยา จ. ชลบุรึ เพื่อผลิตไอซ์แบบ Kitchen Lap วันที่ 21 พ. ค. 56 สภ. หนองขาม จ. ชลบุรี จับกุมผู้ต้องหา 2 คน พร้อมอุปกรณ์ การผลิตยาบ้า วันที่ 21 พ. ค. 56 สภ. หนองขาม จ. ชลบุรี จับกุมผู้ต้องหา 2 คน พร้อมอุปกรณ์ การผลิตยาบ้า

8

9

10

11 เพิ่ม 15.8 % เพิ่ม 23.93 % เพิ่ม 15.8 % เพิ่ ม 87.4 %

12

13 จากเป้า 300,000 คน

14

15 1. แหล่งผลิตนอกประเทศยังผลิตยาเสพ ติดได้ไม่จำกัด ( สารเคมีเข้าทางจีน อินเดีย สปป. ลาว ) 2. ถ้าแหล่งผลิตในรัฐฉานผลิตไอซ์เป็น หลัก ไอซ์จะเข้ามาแพร่ระบาดแทนยาบ้าได้ ในอนาคต 4-5 ปี ข้างหน้า การลักลอบ นำเข้าไอซ์ต่อครั้งจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 3. นอกจากการนำเข้าทางด้านภาคเหนือ แล้ว ยังกระจายไปนำเข้าทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือในปริมาณที่เพิ่มมาก ขึ้น 4. เครือข่ายนักค้าระดับสำคัญยังไม่ถูก ทำลาย

16

17 ไอซ์ (Ice/ เมทแอมเฟตา มีน ) - ก้อนผลึกใสเหมือนน้ำแข็ง มีความบริสุทธิ์สูง กระตุ้นจิตใจ ระบบประสาท พึงพอใจ เคลิบเคลิ้ม ร่างกาย ซูบผอมหวาดระแวง หลอน คลุ้มคลั่ง เหมือนกับยาบ้า - กระตุ้นจิตใจ ระบบประสาท พึงพอใจ เคลิบเคลิ้ม ร่างกาย ซูบผอมหวาดระแวง หลอน คลุ้มคลั่ง เหมือนกับยาบ้า เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 พรบ. ยาเสพติดให้โทษ พ. ศ. 2522 ลักษณะของไอซ์

18 วิธีการเสพไอซ์ การเสพไอซ์ 3 วิธี คือ - การสูบ - การฉีด - การนัตถุ์ วิธีที่นิยม คือ การสูบ ดมควันโดยการเผาไฟ แล้วสูดควันผ่านน้ำ อุปกรณ์การ เสพ

19 จำนวนคดีและไอซ์ ปี 2550 - 2554 อัตราเพิ่มในระยะ 5 ปี (2550-2554) อัตราเพิ่มในระยะ 5 ปี (2550-2554) คดีร้อยละ 780.28 ปริมาณไอซ์ ร้อยละ 2,395.83 คดีร้อยละ 780.28 ปริมาณไอซ์ ร้อยละ 2,395.83

20 แนวโน้มสถานการณ์ไอซ์ ราคาขายและการแพร่ระบาด ชายแดน : กิโลกรัม ชายแดน : กิโลกรัม 700,000- 800,000 บาท พื้นที่ตอนใน พื้นที่ตอนใน กทม.: กิโลกรัม กทม.: กิโลกรัม 1.5-2 ล้านบาท รายย่อย รายย่อย -1 กรัม / จี = 2,500-3,000-0.50 กรัม = 1,500- 2,000 -0.10 กรัม ( ตัก )= 300-500 บาท ปัจจัยของการแพร่ ระบาด ออกฤทธิ์เหมือน ยาบ้า ความบริสุทธิ์ เกิน 80% สร้างความเชื่อว่า เสพไอซ์ ผิวขาว ไม่ ทรุดโทรม ผู้ขายวางตลาด ราคาถูก นน. 0.10 กรัม (300-500 บาท ) กระจายเร็ว ผู้ผลิตและผู้ค้าเป็น กลุ่มเดียวกับยาบ้า ไอซ์ มีขั้นตอน ผลิตน้อย แหล่งผลิตไอซ์ แหล่งผลิตไอซ์ สามเหลี่ยม ทองคำ * นำเข้าไทยเกิน กว่าร้อยละ 80 ทวีปแอฟริกาและ อิหร่าน นำเข้าไทย ร้อยละ 10-20 การนำผ่านไป ยังประเทศ อื่น ๆ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ ญี่ปุ่น

21 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เลขที่ 222/4 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-467840-3 โทรสาร 038-467844.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google