งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Incident 1 - Dead-end street ZEE ENGINEERING 10 ปี 23,000 ->38,000$ ROGER BEN JACKSON.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Incident 1 - Dead-end street ZEE ENGINEERING 10 ปี 23,000 ->38,000$ ROGER BEN JACKSON."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Incident 1 - Dead-end street ZEE ENGINEERING 10 ปี 23,000 ->38,000$ ROGER BEN JACKSON

2 Incident 1 - Dead-end street LUCY JOHNSON ROGER

3 Incident 1 - Dead-end street ROGER JOE DIXON DEMAND - SUPPLY

4 Incident 1 - Dead-end street 1. คุณคิดว่า Roger ได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมหรือไม่ ? ไม่ยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบตามอัตราเงินเฟ้อ 2. ถ้าคุณเป็น Joe คุณจะตอบคำถาม Roger อย่างไร ? จะเร่งนำเรื่องการให้ค่าตอบแทนกรณีดังกล่าวเข้าหารือกับผู้บริหารระดับสูง

5 Incident 1 - Dead-end street 3. คุณคิดว่า การสำรวจค่าแรงจะช่วยหาทางออกให้แก่สถานการณ์นี้ได้หรือไม่ ? ช่วยได้ 4. Joe ควรสร้างระดับฐานเงินเดือน หรือ ค่าตอบแทนของวิศวกรหรือไม่ ? จำเป็นต้องสร้าง


ดาวน์โหลด ppt Incident 1 - Dead-end street ZEE ENGINEERING 10 ปี 23,000 ->38,000$ ROGER BEN JACKSON.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google