งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวกลางการ สื่อสาร ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์. ความหมาย ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลเดินทางผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวกลางการ สื่อสาร ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์. ความหมาย ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลเดินทางผ่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวกลางการ สื่อสาร ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2 ความหมาย ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลเดินทางผ่าน จากผู้ส่งไปสู่ผู้รับ การวัดปริมาณหรือความจุใน การนำข้อมูลเรียกว่า “ แบนด์วิดธ์ (bandwidth)” มีหน่วยเป็นบิตต่อวินาที ตัวกลางในการสื่อสารแบ่ง ออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้ 1. แบบใช้ สายสัญญาณ 2. แบบไร้ สายสัญญาณ

3 แบบใช้สายสัญญาณ 1) แบบสายคู่บิด เกลียว สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair : TP) ประกอบด้วยเส้นลวดทองแดงหุ้มด้วยฉนวน พลาสติก 2 เส้นพันบิดเป็นเกลียว เพื่อลด ผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถใช้ส่ง ข้อมูลได้ด้วยอัตราเร็วมากกว่า 1 กิกะบิตต่อวินาที ในระยะทางไม่เกิน 100 เมตร สายคู่บิดเกลียวมี 2 ชนิด คือ 1. สายคู่บิดเกลียวแบบป้องกัน สัญญาณรบกวน 2. สายคู่บิดเกลียวแบบไม่ ป้องกันสัญญาณรบกวน

4 แบบใช้สายสัญญาณ 1.1) แบบสายคู่บิดเกลียวแบบป้องกัน สัญญาณรบกวน Shielded Twisted Pair : STP เป็นสายคู่บิด เกลียวที่หุ้มด้วยลวดถักชั้นนอกอีกชั้นเพื่อป้องกัน การรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น จึง นิยมใช้ในสถานที่ที่มีสัญญาณรบกวนสูง สาย แบบนี้จะไม่นิยมใช้ทั่วไปเพราะมีราคาแพง

5 แบบใช้สายสัญญาณ 1.2) แบบสายคู่บิดเกลียวแบบไม่ ป้องกันสัญญาณรบกวน Unshielded Twisted Pair : UTP เป็นสายคู่บิด เกลียวที่ไม่มีลวดถักชั้นนอก ทำให้สะดวกในการ เดินสายเพราะโค้งงอได้ดี แต่การป้องกัน สัญญาณรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะต่ำกว่า ชนิดแระ ราคาถูก ทำให้เป็นที่นิยมในการใช้ เชื่อมต่อสัญญาณ นิยมใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ในเครือข่ายทั่วไป

6 แบบใช้สายสัญญาณ 2) สายโคแอกซ์ หรือสายแกนร่วม (Coaxial Cable) เป็น สายสัญญาณที่มีสายทองแดงเดี่ยวเป็นแกนกลาง หุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันไฟรั่ว จากนั้นหุ้มด้วย ลวดทองแดงถักเป็นร่วงแหล้อมรอบ และหุ้ม ชั้นนอกด้วยพลาสติก สายโคแอกซ์ที่พบใน ชีวิตประจำวัน เช่น สายอากาศโทรทัศน์ เป็นต้น

7 แบบใช้สายสัญญาณ 3) สายไฟเบอร์ออปติก หรือสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber optic Cable) ทำจากแก้วหรือพลาสติกที่มีความบริสุทธิ์ สูง ใช้แสงในการสื่อสารข้อมูลทำให้คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถรบกวนได้ สามารถส่ง ข้อมูลได้ในปริมาณมาก และใช้ได้ในระยะ ทางไกลถึงหลายกิโลเมตร และเกิดความ ผิดพลาดในการส่งข้อมูลต่ำ แต่มีราคาแพงมาก

8 แบบไร้สายสัญญาณ ตัวกลางนำสัญญาณไร้สาย อาศัยการส่งสัญญาณไปกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางนำสัญญาณไร้สาย หรือที่ เรามักเรียกกันว่า Wireless โดยมีวิธีการส่ง สัญญาณหลายวิธี ที่ไม่เหมือนกัน ช่วยคลื่นที่นิยม ใช้กัน มีดังนี้ 1. คลื่นวิทยุ (Radio Wave) 2. คลื่นไมโครเวฟ (Microware) 3. คลื่นอินฟราเรด (Infrared)

9 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์มีหลากหลายแบบ ด้วยกันตามลักษณะของการใช้งาน เช่น การ เชื่อมต่อแลน การเชื่อมต่อแมน และแวน ซึ่ง จำเป็นต้องมีอุปกรณ์สนับสนุนในการเชื่อมต่อในแต่ ละแบบ เช่น

10 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ 1. โมเด็ม (Modem) เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสาร ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ได้ การเชื่อมต่อใช้วิธีการ หมุนโทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้ใช้บริการ เราเรียกกัน ว่า Dial-Up ที่มีความเร็วต่ำอยู่ที่ไม่เกิน 56 Kbps นอกจากนี้ยังมีระบบโมเด็มความเร็วสูงหรือที่เรียก กันว่า ADSL ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็ว สูงตั้งแต่ 128 Kbps ขึ้นไปในการเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย

11 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ 2. การ์ดแลน (LAN Card) เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสายนำ สัญญาณ การ์ดแลนทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับ และส่งข้อมูลกับระบบเครือข่ายได้ ปัจจุบันจะมี 2 ลักษณะ คือ การ์ดแลนสำหรับต่อสาย UTP และ สายโทรศัพท์ กับแบบรับสัญญาณไร้สาย หรือที่ เราเรียกกันว่า Wireless LAN

12 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ 3. ฮับ / สวิตซ์ (Hub/Switch) เป็นอุปกรณ์ตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย โดยจะเป็นตัวช่วย ขยายสัญญาณให้ระบบเครือข่ายมีช่องรับ สัญญาณที่มากขึ้น

13 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ 4. เราเตอร์ (Router) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่าย หลายๆ เครือข่ายเข้าไว้ด้วยกัน เราเตอร์จะมีข้อมูล เส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายแต่ละ เครือข่ายเก็บไว้เป็นตารางเส้นทาง แล้วทำหน้าที่ จัดหาเส้นทางและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดใน การเดินทางเพื่อติดต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้ รวดเร็ว

14 อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ 5. การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Access Point) ทำหน้าที่คล้ายๆ กับฮับแต่ใช้สำหรับเชื่อต่อ ระหว่างอุปกรณ์แบบไร้สาย ซึ่งข้อมูลจะผ่านทาง คลื่นวิทยุความถี่สูง


ดาวน์โหลด ppt ตัวกลางการ สื่อสาร ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์. ความหมาย ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลเดินทางผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google