งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ เริ่มใช้งาน Microsoft Office PowerPoint2003.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ เริ่มใช้งาน Microsoft Office PowerPoint2003."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ เริ่มใช้งาน Microsoft Office PowerPoint2003

2 2 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) ลักษณะของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint สไลด์ (Slide) คือแผ่นเอกสารเดี่ยว ๆ ที่แสดงสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ตัวอักษร กราฟ ตาราง รูปภาพหรืออื่น ๆ และสามารถ แสดงสไลด์ลงบนแผ่นกระดาษหรือเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ หรือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเครื่องฉายสไลด์

3 3 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2. ปรากฎหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint2003 1. คลิกที่ปุ่ม Start-->All Programs--> Microsoft Office-->Microsoft Office PowerPoint2003

4 4 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม PowerPoint2003 ช่องพิมพ์คำถามขอความช่วยเหลือ 1. ไตเติ้ลบาร์ (Title Bar) คือ แถบชื่อเรื่องบอก ชื่อโปรแกรม และชื่อไฟล์ที่เปิด ใช้งานอยู่ 2. เมนูบาร์ (Menu Bar) คือ แถบแสดงเมนู คำสั่ง 3. ทูลบาร์ (ToorBar) คือ แถบเครื่องมือ แสดงสัญลักษณ์ เครื่องมือต่าง ๆ 4. ทาสก์เพน (Task Pane) คือ หน้าต่างรวม คำสั่งที่ใช้งาน เป็นประจำ พื้นที่การทำงาน

5 5 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) มุมมองโปรแกรม PowerPoint2003 1. คลิกที่แท็บ เค้าร่าง เพื่อแสดงมุมมองหัวข้อ ของสไลด์แต่ละแผ่น 2. คลิกที่แท็บ ภาพนิ่ง เพื่อแสดงมุมมองสไลด์ เป็นแผ่นเล็ก ๆ 3. คลิกเมาส์ที่ช่อง คลิก เพื่อที่จะเพิ่มบันทึกย่อ เป็นส่วนที่ใช้กรอก ข้อความ เพื่ออธิบาย หรือบรรยายเกี่ยวกับ สไลด์ที่กำลังทำงานอยู่

6 6 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) มุมมองต่าง ๆ ของโปรแกรม PowerPoint2003 มุมมองปกติ มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง มุมมองการ นำเสนอภาพนิ่ง จากภาพนิ่ง ปัจจุบัน

7 7 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การสร้างงานนำเสนอในโปรแกรม PowerPoint2003 วิธีที่ 1 สร้างด้วยงานนำเสนอเปล่า (Blank Presentation) 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม --> สร้าง... 3. จะปรากฎแผ่นสไลด์เปล่า 4. เลื่อนดูรูปแบบของ แผ่นสไลด์ และ เลือกรูปแบบของแผ่น สไลด์ที่ต้องการ 2. คลิกที่ งานนำเสนอเปล่า

8 8 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) วิธีที่ 2 สร้างจากแม่แบบการออกแบบ (Template) 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม --> สร้าง... 2. คลิกที่ จากแม่แบบการออกแบบ 3. คลิกเลือก ต้นแบบ ของสไลด์ที่ ต้องการเลือก

9 9 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) วิธีที่ 3 สร้างด้วยตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ (AutoContent Wizard) 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม --> สร้าง... 2. คลิกที่ จากตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ 3. ปรากฎหน้าแรก การ สร้างงานนำเสนอแบบ ตัวช่วยสร้างเนื้อหา อัตโนมัติ 4. คลิกที่ปุ่ม ถัดไป >

10 10 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) 7. คลิกที่ปุ่ม ถัดไป > 5. คลิกเลือกชนิดของงานนำเสนอ 6. คลิกที่รายการ การแนะนำกลยุทธ์ 8. ปรากฎหน้าต่างเลือกใช้ ผลลัพธ์ชนิดไหน มีให้เลือก 5 ชนิด 9. คลิกที่ปุ่ม ถัดไป >

11 11 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) 10. ปรากฎหน้าต่างให้กรอก ข้อมูล ชื่อเรื่องงานนำเสนอ : ท่องเที่ยวไทย ท้ายกระดาษ : ( ใส่ชื่อ นักเรียนหรือไม่ใส่ก็ได้ ) 11. คลิกที่ปุ่ม ถัดไป > 12. คลิกที่ปุ่ม เสร็จสิ้น

12 12 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การนำเสนอโปรแกรม PowerPoint2003 วิธีที่ 2. คลิกที่ปุ่ม การ นำเสนอภาพนิ่งจาก ภาพนิ่งปัจจุบัน วิธีที่ 1. คลิกที่เมนู มุมมอง --> การนำเสนอภาพนิ่ง วิธีที่ 3. คลิกที่ปุ่ม F5

13 13 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การบันทึกไฟล์ วิธีที่ 1 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม --> บันทึกเป็น... 2. จะแสดงชื่อไฟล์งานนำเสนอ สามารถเปลี่ยน ชื่อใหม่ได้ 3. คลิกที่ปุ่ม บันทึก ไฟล์ที่ได้จะมีส่วน ขยาย (.ppt)

14 14 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การเปิดไฟล์แบบด่วน 1. คลิกที่ ทาสก์เพนด้านล่าง จะแสดงรายชื่อไฟล์ที่เคย เปิดใช้งานมาแล้ว

15 15 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การปิดหน้าต่างและการออกจากโปรแกรม 1. คลิกที่ปุ่ม ปิดหน้าต่างสไลด์ 2. คลิกที่ปุ่ม ปิดหน้าต่าง โปรแกรม PowerPoint2003 อย่างรวดเร็ว

16 16 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ จบการ นำเสนอ เริ่มใช้งาน Microsoft Office PowerPoint2003


ดาวน์โหลด ppt 1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ เริ่มใช้งาน Microsoft Office PowerPoint2003.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google