งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 1. ดังนั้น ค่า วิกฤต คือ เมื่อ จะได้ว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 1. ดังนั้น ค่า วิกฤต คือ เมื่อ จะได้ว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 1. ดังนั้น ค่า วิกฤต คือ เมื่อ จะได้ว่า

2 เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 2. ดังนั้น ค่า วิกฤต คือ เมื่อ จะได้ว่า

3 เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 3. ข้อ ก ดังนั้น ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ คือ f (- 2) = 5 เกิดที่ x = 2 เมื่อ จะได้ว่า 3. ข้อ ข ดังนั้น ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ คือ f (- 2) = 5 เกิดที่ x = 2 ค่าวิกฤติ คือ

4 เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 4. ดังนั้น f มีโค้งหงายบนช่วง (- ,  ) ไม่มีช่วงที่ f โค้งคว่ำ และ f ไม่มี จุดเปลี่ยนเว้า เมื่อ จะได้ว่า เนื่องจาก f มีค่าเพิ่มขึ้นบนช่วง f มีค่าลดลงบนช่วง

5 เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 5. ดังนั้น f มีโค้งหงายบนช่วง [ -2,  ) มีโค้งคว่ำบนช่วง ( -, - 2 ] และจุด เปลี่ยนเว้าคือ (-2, 0) เสมอ เนื่องจาก ดังนั้น f มีค่าเพิ่มขึ้นบนช่วง (-, ) และ ไม่มีช่วงที่ f ลดลง เมื่อจะได้ว่า


ดาวน์โหลด ppt เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 1. ดังนั้น ค่า วิกฤต คือ เมื่อ จะได้ว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google