งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 1. เมื่อ จะได้ว่า ดังนั้น ค่าวิกฤต คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 1. เมื่อ จะได้ว่า ดังนั้น ค่าวิกฤต คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 1. เมื่อ จะได้ว่า ดังนั้น ค่าวิกฤต คือ

2 เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 2. เมื่อ จะได้ว่า ดังนั้น ค่าวิกฤต คือ

3 เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 3. ข้อ ก 3. ข้อ ข เมื่อ จะได้ว่า
3. ข้อ ก เมื่อ จะได้ว่า ดังนั้น ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ คือ f(-2) = 5 เกิดที่ x = 2 3. ข้อ ข ค่าวิกฤติ คือ ดังนั้น ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ คือ f(-2) = 5 เกิดที่ x = 2

4 เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 4. f มีค่าเพิ่มขึ้นบนช่วง f มีค่าลดลงบนช่วง เมื่อ
จะได้ว่า f มีค่าเพิ่มขึ้นบนช่วง f มีค่าลดลงบนช่วง เนื่องจาก ดังนั้น f มีโค้งหงายบนช่วง (-, ) ไม่มีช่วงที่ f โค้งคว่ำ และ f ไม่มีจุดเปลี่ยนเว้า

5 มีโค้งคว่ำบนช่วง ( -, -2 ] และจุดเปลี่ยนเว้าคือ (-2, 0)
เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 5. เสมอ ดังนั้น f มีค่าเพิ่มขึ้นบนช่วง (-, ) และไม่มีช่วงที่ f ลดลง เนื่องจาก เมื่อ จะได้ว่า ดังนั้น f มีโค้งหงายบนช่วง [ -2,  ) มีโค้งคว่ำบนช่วง ( -, -2 ] และจุดเปลี่ยนเว้าคือ (-2, 0)


ดาวน์โหลด ppt เฉลยแบบฝึกหัด 3.2 1. เมื่อ จะได้ว่า ดังนั้น ค่าวิกฤต คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google