งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dramaturgy.  Dramaturgia  composition of a play  Liturgia  composition of literary text.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dramaturgy.  Dramaturgia  composition of a play  Liturgia  composition of literary text."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dramaturgy

2  Dramaturgia  composition of a play  Liturgia  composition of literary text

3 Gotthold Ephraim Lessing “Das Hamburgische Dramaturgie” (1767-9)

4 Enlightenment  กระบวนการปฏิรูปทางปัญญาและสังคม เน้น ที่การศึกษาเชิงวิพากษ์และการเข้าหา ความรู้ เชิงประจักษ์  เพื่อท้าทาย ( แทนที่ ) ความคิดและพฤติกรรมที่ ตั้งอยู่บนรากฐานทางศาสนา ขนบและ ธรรม เนียมที่มีมา

5 Aristotle’s Poetica (350 BC)  วางแนวทางแห่งประพันธศิลป์  โครงสร้างของงานการแสดงกับการหล่อหลอม ประสบการณ์ของผู้ชม

6  One Principal Action  Unity and Wholeness “The play, like the most beautiful of animal, should be of a magnitude which may be easily embraced in one view”

7 Form & Content  Dramaturgy: Finding appropriate presentational format for the subject under investigation (Frisch 2002:273)  Subject Matter and its Framing

8  รูปแบบสัมพันธ์กับเนื้อหาอย่างไร ? อะไรคือ ผลลัพท์ที่ตามมา ?  โครงสร้างและรูปแบบของการแสดงหล่อ หลอมการรับรู้ของคนดูอย่างไร ?  เรามองเห็นเนื้อหาในโครงสร้างหรือรูป แบบ นั้นหรือไม่ ?

9 Gustav Freytag “Die Technik des Drama” (1863)  Exposition  Conflict  Crisis  Renewal  Denouement

10 Fragmented Dramaturgy  Dramaturgy: A Weave of Elements (Eugenio Barba) “A complex network of actions that work directly on the audience’s attention, on their understanding and their synaesthesia”

11 Dramaturgy & Context  Literary Analysis:  Self-contained System  Dramaturgically Analysis:  Dramatic work in the context of an open live event

12  Dramaturgy: Architecture of the Theatrical Event “We need to look at the ways in which a performance is situated within the context of the community, society and the world.” (Gad Kaynar 2006: 246)

13  เหตุใดเราสร้างชิ้นงานนี้ขึ้นมาในช่วงเวลา หรือสถานการณ์เช่นนี้ ?  เพื่อคนดูกลุ่มไหน ?  อะไรคือสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างชิ้นงานชิ้นนี้ กับโลกและผู้ชม ?

14 Dramaturgy & -isms  Radical Populism/Socialism  Socialist Feminism  Radical Feminism  Queer  Post-colonialism Etceteras

15 Dramaturgy & Culture  Community  Nation  Hybrids  Intercultural


ดาวน์โหลด ppt Dramaturgy.  Dramaturgia  composition of a play  Liturgia  composition of literary text.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google