งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Moment in Life บางขณะของชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Moment in Life บางขณะของชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Moment in Life บางขณะของชีวิต

2 There are moments in life when you miss someone so much that you just want to pick them from your dreams and hug them for real! มีบางขณะในชีวิตที่คุณคิดถึงใครคนหนึ่งมากเสียจน คุณอยากดึงเขาขึ้นมาจากความฝันและกอดเขาไว้

3   When the door of happiness closes, another opens; But often times we look so long at the close door and don't see the one which has been opened for us. เมื่อประตูแห่งความสุขบานหนึ่งปิดลง อีกบานก็จะเปิดขึ้น แต่เรามักจะอาลัยกับประตูที่ปิดไป จนไม่เห็นบานใหม่ที่เปิดขึ้น

4 Don't go for looks; they can deceive
Don't go for looks; they can deceive. Don't go for wealth; even that fades away. Go for someone who makes you smile. Because it takes only a smile to make a dark day seem bright. ..Find the one that makes your heart smile. อย่าหลงรูปลักษณ์ เพราะอาจจะเป็นสิ่งลวงตา อย่าหลงความมั่งคั่ง เพราะเสื่อมสลายได้ แต่จงรักคนที่ทำให้คุณยิ้มได้ เพราะรอยยิ้มเท่านั้นที่ทำให้คืนวันอันมืดมิดสดใส ..จงค้นหาคนที่ทำให้หัวใจคุณยิ้ม

5 ฝันในสิ่งที่คุณต้องการฝัน ไปในที่ที่คุณอยากไป เป็นในสิ่งทีคุณอยากเป็น เพราะคุณมีชีวิตเดียว และโอกาสเดียวที่จะทำ... ในสิ่งที่คุณอยากทำ  Dream what you want to dream; Go where you want to go; Be what you want to be, Because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.

6 May you have enough happiness …to make you sweet Enough trials… to make you strong, Enough sorrow… to keep you human and enough hope… to make you happy. ขอให้คุณมีความสุขมากพอที่จะทำให้คุณอ่อนโยน ผ่านการทดสอบมากพอที่จะทำให้คุณแข็งแกร่ง ผ่านความโศกเศร้ามากพอที่จะทำให้คุณคงความเป็นมนุษย์ และมีความหวังมากพอที่จะทำให้ ... คุณมีความสุข

7 The happiest people need not to have the best of everything; They just make the most of everything that comes along their way… the best .   คนที่มีความสุขไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีของที่ดีที่สุดทุกอย่าง แต่เป็นคนที่ทำให้ทุกสิ่งที่เขามี ... ดีที่สุด

8 The brightest future will always based on a forgotten of past; You can't go forward in life until you let go of your past failures and heartaches. อนาคตที่สดใสที่สุดล้วนมีรากฐานอยู่บน อดีตที่ลืมเลือนไปแล้ว คุณไม่สามารถก้าวไปข้างหน้า ถ้าไม่ยอมปลดปล่อยตัวเอง จากความผิดหวังและความปวดใจในอดีต

9   When you were born, you were …crying And everyone around you was … smiling. Live your life so at the end, you’re the one who is smiling and everyone around you is crying.   เมื่อคุณเกิด ... คุณร้องไห้ ในขณะที่คนรอบข้าง...ยิ้มด้วยความดีใจ ขอให้คุณใช้ชีวิตในวิถีที่เมื่อถึงบั้นปลาย คุณเป็นคนที่ยิ้ม และคนรอบข้างคุณต้องร้องไห้

10 Have a nice week.

11 Don't count the years - count the memories!
Don't count the years - count the memories!


ดาวน์โหลด ppt Moment in Life บางขณะของชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google