งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่างผังโครงสร้าง คณะกรรมการตอบโต้ภัยพิบัติ เขตบริการสุขภาพที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่างผังโครงสร้าง คณะกรรมการตอบโต้ภัยพิบัติ เขตบริการสุขภาพที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่างผังโครงสร้าง คณะกรรมการตอบโต้ภัยพิบัติ เขตบริการสุขภาพที่ 1

2 สรุปจากการประชุม ICS วันที่ 11-13 มิ.ย. 57 ทุก model อิงตามกรอบ ICS ที่เป็นมาตรฐานสากล ปัจจุบัน จ. เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำปาง ได้ทำเป็นรูปธรรม หลังการประชุม 11-13 มิ.ย. 57 ที่ผ่านมา กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดทำผัง ICS ระดับจังหวัด และอำเภอ ส่งสำนักงานผู้ตรวจฯ

3 ICS Organization โครงสร้างองค์กรประกอบด้วย ๕ ส่วนหลัก คือ – ส่วนบัญชาการ (Command) – ส่วนวางแผน (Planning) – ส่วนปฏิบัติการ (Operation) – ส่วนสนับสนุน (Logistics) – ส่วนงบประมาณ (Finance) Logist ics Sectio n Finance/ Administr ation Section Operat ions Sectio n Planni ng Sectio n Incid ent Com mand

4 Public Information Officer Incident Commander Safety Officer Information Officer Liaison Officer

5 Model 1 อิงตามกรอบ ที่ให้ CSO CFO CIO COO ทำหน้าที่เป็น ศูนย์บัญชาการ ให้กับ Commander โดยต้องสามารถสรุปข้อมูล เพื่อให้ ผู้ตรวจราชการสามารถสั่งการกับ สสจ.ได้ทันที

6

7 Model 2 กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ CSO เป็น Commander ร่วมในกรณีที่ผู้ตรวจราชการ มอบหมาย หรือ กรณีต้องการ การสั่งการ เบื้องต้นทันที

8

9 Model 3 เป็นการสั่งการ โดยตรงของ ผู้ตรวจฯ ผ่านกลุ่มล้านนา 1,2 และ 3 ภายใต้กรอบ CIS ของแต่ละกลุ่ม โดยการจัดแบบนี้แต่ ละกลุ่มจะต้องมีการจัดตั้ง CIS ของกลุ่ม ให้ชัดเจนก่อน

10

11 Model 4 เหมือนกับ Model3 แต่เพียงให้ CSO เป็น Commander ร่วมในกรณีที่ผู้ตรวจฯ มอบหมาย หรือ กรณีต้องการ การสั่งการ เบื้องต้นทันที

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt ร่างผังโครงสร้าง คณะกรรมการตอบโต้ภัยพิบัติ เขตบริการสุขภาพที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google