งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขียนด้วยภาษาฮีบรู (Hebrew) 5 เล่มแรก เรียกว่าโตราห์ ---- สำคัญที่สุด มีความสัมพันธ์กับคัมภีร์ของ ศาสนาคริสต์ และมีอิทธิพลต่อ คัมภีร์ของศาสนาอิสลามด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขียนด้วยภาษาฮีบรู (Hebrew) 5 เล่มแรก เรียกว่าโตราห์ ---- สำคัญที่สุด มีความสัมพันธ์กับคัมภีร์ของ ศาสนาคริสต์ และมีอิทธิพลต่อ คัมภีร์ของศาสนาอิสลามด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขียนด้วยภาษาฮีบรู (Hebrew) 5 เล่มแรก เรียกว่าโตราห์ ---- สำคัญที่สุด มีความสัมพันธ์กับคัมภีร์ของ ศาสนาคริสต์ และมีอิทธิพลต่อ คัมภีร์ของศาสนาอิสลามด้วย คัมภีร์ของศาสนายิว ( ยู ดาย )

2 โตราห์ ( Torah ) ทัลมุด ( Talmud ) ไบเบิ้ลเก่า ( Old Testament ) ไบเบิ้ลเก่า ( Old Testament ) คัมภีร์ของศาสนายิว ( ยู ดาย )

3 เขียนด้วยภาษาฮีบรู ( Hebrew ) ภาษาที่ใช้บันทึก คัมภีร์ ของศาสนายูดาย

4

5 ตัวอักษรฮีบรู ( Hebrew )

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 การเขียน บันทึก / คัดลอกคัมภีร์ โตราห์มักนิยม เขียนด้วย ลายมือ แล้ว เก็บเป็นม้วน

19

20

21

22 ในการอ่าน คัมภีร์โตราห์ จะมีอุปกรณ์ เล็ก ๆ ด้าน ปลายเป็นรูป มือสำหรับชี้ ตามบรรทัด เพราะชาวยิว ถือว่าถือว่า คัมภีร์เป็นสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ห้ามให้ผู้ใด จับต้อง คัมภีร์

23

24

25

26

27

28

29 BACK


ดาวน์โหลด ppt เขียนด้วยภาษาฮีบรู (Hebrew) 5 เล่มแรก เรียกว่าโตราห์ ---- สำคัญที่สุด มีความสัมพันธ์กับคัมภีร์ของ ศาสนาคริสต์ และมีอิทธิพลต่อ คัมภีร์ของศาสนาอิสลามด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google