งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4121401 Operating System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4121401 Operating System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Operating System

2 คําอธิบายรายวิชา ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ การทำงานทีละ โปรแกรม การทำงานพร้อมกันหลายโปรแกรม การจัดการทรัพยากร ของระบบ เช่น หน่วยความจำ อุปกรณ์และแฟ้มข้อมูล การแบ่งเวลา ปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของระบบปฏิบัติการ เช่น การจัด จังหวะการประสาน ภาวะพร้อมกัน การรอค้าง ภาวะการจัดสรร ทรัพยากรมีปัญหา การกำหนดลำดับชิ้นงาน หน่วยความจำเสมือน กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการ การติดตั้ง และการเขียนโปรแกรมติดต่อ กับเอพีไอของระบบปฏิบัติการ

3 การวัดและการประเมินผล100 %
การวัดผล เก็บคะแนนระหว่างภาค 60% คะแนนสอบกลางภาค 50% เข้าเรียน 10% final 50%


ดาวน์โหลด ppt 4121401 Operating System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google