งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4121401 Operating System. คําอธิบายรายวิชา ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ การทำงานทีละ โปรแกรม การทำงานพร้อมกันหลายโปรแกรม การจัดการทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4121401 Operating System. คําอธิบายรายวิชา ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ การทำงานทีละ โปรแกรม การทำงานพร้อมกันหลายโปรแกรม การจัดการทรัพยากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4121401 Operating System

2 คําอธิบายรายวิชา ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ การทำงานทีละ โปรแกรม การทำงานพร้อมกันหลายโปรแกรม การจัดการทรัพยากร ของระบบ เช่น หน่วยความจำ อุปกรณ์และ แฟ้มข้อมูล การแบ่งเวลา ปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของ ระบบปฏิบัติการ เช่น การจัด จังหวะการประสาน ภาวะพร้อมกัน การรอค้าง ภาวะการจัดสรร ทรัพยากรมีปัญหา การกำหนดลำดับชิ้นงาน หน่วยความจำเสมือน กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการ การติดตั้ง และการ เขียนโปรแกรมติดต่อ กับเอพีไอของระบบปฏิบัติการ

3 การวัดและการประเมินผล 100 % การวัดผล เก็บคะแนนระหว่างภาค 60% ◦ คะแนนสอบกลางภาค 50% ◦ เข้าเรียน 10% final 50%


ดาวน์โหลด ppt 4121401 Operating System. คําอธิบายรายวิชา ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ การทำงานทีละ โปรแกรม การทำงานพร้อมกันหลายโปรแกรม การจัดการทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google