งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม การท่องกราฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม การท่องกราฟ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม การท่องกราฟ

2 การท่องกราฟ (graph traversal ) คือ การไปยังจุดทุกจุดในกราฟ โดย เริ่มจากจุดๆหนึ่งในกราฟ การท่องกราฟแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ การท่องกราฟในแนว กว้าง (breadth-first search) และ การ ท่องกราฟในแนวลึก (depth-first search)

3 การท่องกราฟในแนวกว้าง แนวคิดก็คือ พยายามท่องกราฟที่อยู่ ใกล้กับจุดเริ่มต้นก่อน แล้วค่อยๆ ท่องไปจุดที่ไกลขึ้นเรื่อยๆ ก็คือ หา จุดที่ห่างจากจุดเริ่มต้น 1,2,3,… ตามลำดับ วิธีการอย่างเป็นทางการคือ ต้อง สร้างลิสต์ประชิดแล้วไล่ไปเรื่อยๆ เจอจุดไหนที่ยังไม่เคยไปก็แสดง ออกมา

4 ตัวอย่างกราฟ D A C B E F G H I J

5 ตัวอย่างการท่องกราฟใน แนวกว้างเริ่มที่ A D A C B E F G H I J

6 ตัวอย่างการท่องกราฟใน แนวกว้างเริ่มที่ C D A C B E F G H I J

7 ท่องกราฟในแนวกว้างเริ่มที่ A โดยสร้างลิสต์ D A C B E F G H I J DCB AE AFG AI BJ CH C F D E

8 การท่องกราฟในแนวลึก แนวคิดก็คือ พยายามท่องกราฟไป ให้ลึกที่สุด หากมีเส้นเชื่อมไปยังจุด ต่อไปก็ให้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุด ปลายแล้วเลื่อนมาเส้นถัดไป วิธีที่เป็นทางการจะต้องสร้างเป็นส แตกจะยังไม่กล่าวถึงในที่นี้

9 ตัวอย่างกราฟ D A C B E F G H I J

10 ตัวอย่างการท่องกราฟใน แนวลึกเริ่มที่ A D A C B E F G H I J

11 ตัวอย่างการท่องกราฟใน แนวลึกเริ่มที่ C D A C B E F G H I J


ดาวน์โหลด ppt ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม การท่องกราฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google