งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการค้นหาข้อมูล Searching Techniques. ความนำ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ใน หน่วยความจำคอมพิวเตอร์ จากนั้นค้นหา ข้อมูลที่สนใจจากที่เก็บให้เร็วที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการค้นหาข้อมูล Searching Techniques. ความนำ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ใน หน่วยความจำคอมพิวเตอร์ จากนั้นค้นหา ข้อมูลที่สนใจจากที่เก็บให้เร็วที่สุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการค้นหาข้อมูล Searching Techniques

2 ความนำ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ใน หน่วยความจำคอมพิวเตอร์ จากนั้นค้นหา ข้อมูลที่สนใจจากที่เก็บให้เร็วที่สุด ข้อมูล ที่รวบรวมอาจเป็นตารางหรือไฟล์หรือ ฐานข้อมูล กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ใน หน่วยความจำคอมพิวเตอร์ จากนั้นค้นหา ข้อมูลที่สนใจจากที่เก็บให้เร็วที่สุด ข้อมูล ที่รวบรวมอาจเป็นตารางหรือไฟล์หรือ ฐานข้อมูล การค้นหามักกำหนดคีย์ไว้สำหรับ ค้นหาผลการค้นหามี 2 ทางคือสำเร็จกับ ไม่สำเร็จ การค้นหามักกำหนดคีย์ไว้สำหรับ ค้นหาผลการค้นหามี 2 ทางคือสำเร็จกับ ไม่สำเร็จ

3 เทคนิคการค้นหาข้อมูลมีหลายวิธี ดังนี้  การค้นหาแบบลำดับ  การค้นหาแบบบล็อก  การค้นหาตามความน่าจะเป็น  การค้นแบบไบนารี

4 5.2 การค้นหาแบบลำดับ Binary search  ใช้กันมาก เขียนโปรแกรมง่าย ใช้กับตารางที่ เรียงลำดับหรือไม่เรียงก็ได้ การค้นหาจะต้อง เปรียบเทียบข้อมูลในตารางจนกว่าจะเจอ ระเบียนที่ต้องการ

5 การค้นหาแบบบล็อก  ข้อมูลในแฟ้มต้องเรียงลำดับจากน้อยไป มากเท่านั้นและรวมกลุ่มเป็นบล็อก วิธีนี้จะ เปรียบข้อมูลทีละบล็อก และเปรียบเทียบ ค่าสูงสุดของแต่ละบล็อกทันทีที่พบคีย์ สูงสุดของบล็อกใดมีค่ามากกว่าค่าคีย์ที่ ต้องการจะหยุดเปรียบเทียบบล็อกที่เหลือ และเริ่มเปรียบเทียบข้อมูลในบล็อกนั้น

6 การค้นหาตามความน่าจะเป็น  ใช้ความรู้ด้านความน่าจะเป็น เปรียบเทียบ ข้อมูลที่ความถี่ในการใช้งานมากที่สุดอยู่ ลำดับแรก และข้อมูลความถี่ในการใช้ น้อยลงมาเป็นลำดับถัดลงมาเรื่อย ข้อมูลที่ มีความถี่ในการใช้งานมากก็จะหาเจอได้ เร็ว เช่นจากการสำรวจพบว่าชื่อคนไทยมัก ขึ้นต้นด้วย ส ตามด้วย ก และอักษร ฎ ฏ ฆ ฟ ฒ ฬ น้อยมาก  เทคนิคแบบนี้เหมาะกับแฟนข้อมูลขนาด ใหญ่ และข้อมูลค่อนข้างคงที่


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการค้นหาข้อมูล Searching Techniques. ความนำ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ใน หน่วยความจำคอมพิวเตอร์ จากนั้นค้นหา ข้อมูลที่สนใจจากที่เก็บให้เร็วที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google