งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการค้นหาข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการค้นหาข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการค้นหาข้อมูล
Searching Techniques

2 ความนำ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ จากนั้นค้นหาข้อมูลที่สนใจจากที่เก็บให้เร็วที่สุด ข้อมูลที่รวบรวมอาจเป็นตารางหรือไฟล์หรือฐานข้อมูล การค้นหามักกำหนดคีย์ไว้สำหรับค้นหาผลการค้นหามี 2 ทางคือสำเร็จกับไม่สำเร็จ

3 เทคนิคการค้นหาข้อมูลมีหลายวิธี ดังนี้
การค้นหาแบบลำดับ การค้นหาแบบบล็อก การค้นหาตามความน่าจะเป็น การค้นแบบไบนารี

4 5.2 การค้นหาแบบลำดับ Binary search
ใช้กันมาก เขียนโปรแกรมง่าย ใช้กับตารางที่เรียงลำดับหรือไม่เรียงก็ได้ การค้นหาจะต้องเปรียบเทียบข้อมูลในตารางจนกว่าจะเจอระเบียนที่ต้องการ

5 การค้นหาแบบบล็อก ข้อมูลในแฟ้มต้องเรียงลำดับจากน้อยไปมากเท่านั้นและรวมกลุ่มเป็นบล็อก วิธีนี้จะเปรียบข้อมูลทีละบล็อก และเปรียบเทียบค่าสูงสุดของแต่ละบล็อกทันทีที่พบคีย์สูงสุดของบล็อกใดมีค่ามากกว่าค่าคีย์ที่ต้องการจะหยุดเปรียบเทียบบล็อกที่เหลือ และเริ่มเปรียบเทียบข้อมูลในบล็อกนั้น

6 การค้นหาตามความน่าจะเป็น
ใช้ความรู้ด้านความน่าจะเป็น เปรียบเทียบข้อมูลที่ความถี่ในการใช้งานมากที่สุดอยู่ลำดับแรก และข้อมูลความถี่ในการใช้น้อยลงมาเป็นลำดับถัดลงมาเรื่อย ข้อมูลที่มีความถี่ในการใช้งานมากก็จะหาเจอได้เร็ว เช่นจากการสำรวจพบว่าชื่อคนไทยมักขึ้นต้นด้วย ส ตามด้วย ก และอักษร ฎ ฏ ฆ ฟ ฒ ฬ น้อยมาก เทคนิคแบบนี้เหมาะกับแฟนข้อมูลขนาดใหญ่ และข้อมูลค่อนข้างคงที่


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการค้นหาข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google