งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Operators ตัวดำเนินการ SCC - Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Operators ตัวดำเนินการ SCC - Suthida Chaichomchuen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Operators ตัวดำเนินการ SCC - Suthida Chaichomchuen std@kmitnb.ac.th

2 2 ความหมาย l เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เชื่อมระหว่าง ตัวแปรหรือค่าคงที่ในนิพจน์ เพื่อดำเนินการ ระหว่างตัวแปรหรือค่าคงที่ในนิพจน์ ซึ่งมี หน้าที่เฉพาะแตกต่างกันตามสัญลักษณ์นั้น ๆ

3 3 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

4 4 ลำดับการทำงานของ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ถ้าในนิพจน์หนึ่งตัวมีการกระทำที่มีความสำคัญเท่ากัน ให้คำนวณตัวดำเนินการจากซ้ายไปขวา

5 5 ตัวอย่าง การเขียนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ l 2 + 3 * 4 l 2 + 4 / (1 - 3) l 6 * (8 / (2 - 3) + 2 ^ 5) l (3 – 4 * 5) / 6 l 100 div 15 l 56 mod 5

6 6 ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ

7 7 ตัวอย่าง การใช้สัญลักษณ์การเปรียบเทียบ l x = y l a < c + b * 5 l b > d l c >= a mod 3 l y <= z / 10 l z <> a - b

8 8 ตัวดำเนินการทางตรรกะ T หมายถึง จริง (True) F หมายถึง เท็จ (False)

9 9 การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ

10 10 ลำดับการทำงานของ ตัวดำเนินการทางตรรกะ

11 11 ตัวอย่าง การเขียนการเปรียบเทียบเชิงตรรกะ l A = NOT (2b) OR (b=c) AND (c=5) l Z = NOT (a c)

12 12 ตัวอย่าง l ร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่งต้องการแจกคูปองลด ราคาสินค้าให้ลูกค่ร้อยละ 10 บาท ซึ่งมีคูปอง ราคา 5 บาท และ 10 บาท l จงเขียนผังงานสำหรับอ่านค่าจำนวนเงินที่ลูกค้า ซื้อสินค้าทั้งหมด และคำนวณว่าจะต้องจ่าย คูปองราคาเท่าใด จำนวนเท่าใดให้กับลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt 1 Operators ตัวดำเนินการ SCC - Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google