งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Searching. การค้นหาแบบลำดับ (Sequential Search) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในอัลกอริทึมในการค้นหา ถ้าข้อมูลเป็นลิสต์ – การค้นหาวิธีนี้เพียงไปยังข้อมูลตั้งแต่ตัวแรกและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Searching. การค้นหาแบบลำดับ (Sequential Search) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในอัลกอริทึมในการค้นหา ถ้าข้อมูลเป็นลิสต์ – การค้นหาวิธีนี้เพียงไปยังข้อมูลตั้งแต่ตัวแรกและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Searching

2 การค้นหาแบบลำดับ (Sequential Search) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในอัลกอริทึมในการค้นหา ถ้าข้อมูลเป็นลิสต์ – การค้นหาวิธีนี้เพียงไปยังข้อมูลตั้งแต่ตัวแรกและ เปรียบเทียบว่าใช่ข้อมูลที่ต้องการหรือไม่ – ถ้าไม่ใช่ให้ไปยังข้อมูลถัดไปในลิสต์ จนจบหรือจน หมดข้อมูลในลิสต์

3 Data Structure (Array) ข้อมูล 2 53 81 41 55 23 87 51 253814155238751 01234567 i A[i] Key = 55 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5

4 Data Structure (Linked List) ข้อมูล 2 53 81 41 55 23 87 51 253 41 81 23 87 51 55 Key = 55 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5

5

6 การค้นหาแบบไบนารี (Binary Search) ใช้กับข้อมูลที่ถูกจัดเรียงแล้วเท่านั้น หลักการของการค้นหาคือ 1. ข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน 2. นำค่ากลางข้อมูลมาเปรียบเทียบกับค่าคีย์ที่ต้องการ หา – ถ้าข้อมูลมีการเรียงจากน้อยไปหามาก เมื่อ เปรียบเทียบแล้วถ้าค่าคีย์ที่ต้องการหา มีค่ามากกว่า ค่ากลาง แสดงว่าต้องทำการค้นหาข้อมูลในครึ่ง หลังต่อไป – นำข้อมูลครึ่งหลังมาทำซ้ำข้อ 2 จนกว่าจะเจอ ข้อมูลที่ต้องการ ( หรือไม่เจอ )

7 Data Structure (Array) ข้อมูล 2 53 81 41 55 23 87 51 253814155238751 01234567 i A[i] จัดเรียง 223415153558187 01234567 i A[i] ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 Key = 55

8 Data Structure (Linked List) ข้อมูล 2 53 81 41 55 23 87 51 223 51 41 55 81 87 53 Key = 55 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 จัดเรียง

9


ดาวน์โหลด ppt Searching. การค้นหาแบบลำดับ (Sequential Search) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในอัลกอริทึมในการค้นหา ถ้าข้อมูลเป็นลิสต์ – การค้นหาวิธีนี้เพียงไปยังข้อมูลตั้งแต่ตัวแรกและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google