งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Searching.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Searching."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Searching

2 การค้นหาแบบลำดับ (Sequential Search)
เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในอัลกอริทึมในการค้นหา ถ้าข้อมูลเป็นลิสต์ การค้นหาวิธีนี้เพียงไปยังข้อมูลตั้งแต่ตัวแรกและเปรียบเทียบว่าใช่ข้อมูลที่ต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ให้ไปยังข้อมูลถัดไปในลิสต์ จนจบหรือจนหมดข้อมูลในลิสต์

3 Data Structure (Array)
ข้อมูล 2 53 81 41 55 23 87 51 1 3 4 5 6 7 i A[i] ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่5 Key = 55

4 Data Structure (Linked List)
ข้อมูล 2 53 41 81 23 87 51 55 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่5 Key = 55

5

6 การค้นหาแบบไบนารี (Binary Search)
ใช้กับข้อมูลที่ถูกจัดเรียงแล้วเท่านั้น หลักการของการค้นหาคือ ข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน นำค่ากลางข้อมูลมาเปรียบเทียบกับค่าคีย์ที่ต้องการหา ถ้าข้อมูลมีการเรียงจากน้อยไปหามาก เมื่อเปรียบเทียบแล้วถ้าค่าคีย์ที่ต้องการหา มีค่ามากกว่าค่ากลาง แสดงว่าต้องทำการค้นหาข้อมูลในครึ่งหลังต่อไป นำข้อมูลครึ่งหลังมาทำซ้ำข้อ 2 จนกว่าจะเจอข้อมูลที่ต้องการ (หรือไม่เจอ)

7 Data Structure (Array)
ข้อมูล 2 53 81 41 55 23 87 51 1 3 4 5 6 7 i A[i] จัดเรียง 2 23 41 51 53 55 81 87 1 3 4 5 6 7 i A[i] ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 Key = 55

8 Data Structure (Linked List)
ข้อมูล จัดเรียง ครั้งที่ 2 2 23 51 41 55 81 87 53 ครั้งที่ 1 Key = 55

9


ดาวน์โหลด ppt Searching.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google