งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาโรคผิวหนัง ” นพ. ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาโรคผิวหนัง ” นพ. ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาโรคผิวหนัง ” นพ. ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2 Skin biopsy specimens Excisional biopsy Incisional biopsy Shave/Tangential biopsy Punch biopsy Curettage Moh’s micrographic surgery

3 Excisional biopsy

4 Incisional biopsy

5 Shave biopsy

6 Punch biopsy

7 Adequate specimen

8 เทคนิคที่ใช้ในการวินิจฉัยพยาธิวิทยา ผิวหนัง Haematoxylin and Eosin (H&E) Special stains (Gram, GMS, PAS, Masson- trichrome, Fontana-Masson, van Gieson, von Kossa, Crystal violet, Congo red, Thioflavin-T, Toluidine blue, Giemsa, Warthin-Starry) Immunohistochemistry Immunofluorescent study DOPA stain

9 Transfer/ fixative media  10% neutral buffered formalin  Normal saline  Alcohol  Glutaldehyde  Mitchell medium

10 สิ่งสำคัญต่อการวินิจฉัยพยาธิวิทยาทาง ผิวหนัง ภาพโดยรวมของรอยโรค รูปแบบของการอักเสบ และ ความเกี่ยวข้องของรอย โรคกับชั้นของผิวหนัง รอยโรคครบหรือไม่จากการตัด รอยโรคถูกตัดออกได้หมดมากน้อยเพียงใด

11 ภาพโดยรวมของรอยโรค

12 รูปแบบของการอักเสบและความ เกี่ยวข้องของรอยโรคกับชั้นของผิวหนัง

13 รอยโรคครบหรือไม่จากการตัด

14 รอยโรคถูกตัดออกได้หมดมากน้อย เพียงใด

15 Tissue artifacts ที่มีผลต่อการวินิจฉัย Fine black spots ( ตะกอนฝุ่นดำ ) Holes ( รู ) Bubbles ( ฟองอากาศ ) Carry over artefacts ( ชิ้นเนื้ออื่นปน ) Floaters ( เศษของผิวหนังที่หลุดลอย ) Folding ( รอยพับ ) Knife/Blade mark ( รอยมีด ) Crushing artefact ( ชิ้นเนื้อถูกบี้จากการจับชิ้นเนื้อ )

16 ตะกอนฝุ่นดำ

17 รูที่เกิดจากการตัด

18 รอยพับ

19 รอยมีด

20 ชิ้นเนื้อถูกบี้จากการจับชิ้นเนื้อ

21 หัวใจในการวินิจฉัยพยาธิวิทยาผิวหนัง ให้เห็นลักษณะรูปร่างรอยโรคทั้งหมดมากเท่าที่ทำได้ มากที่สุด ให้เห็นทุกชั้นของผิวหนังมากเท่าที่ทำได้มากที่สุด ลดปัจจัยที่มีผลต่อการแปลผลให้มากที่สุดที่ทำได้ หากต้องการตัดเพิ่มเติมให้ตัดแบบ Serial section เท่านั้น ให้เห็๋นขอบเขตของรอยโรคและชิ้นเนื้อที่ตัดออกมาที่ แท้จริง

22 ให้เห็นลักษณะรูปร่างรอยโรคทั้งหมด มากเท่าที่ทำได้มากที่สุด

23 ให้เห็นทุกชั้นของผิวหนังมากเท่าที่ทำได้ มากที่สุด

24 ลดปัจจัยที่มีผลต่อการแปลผลให้มาก ที่สุดที่ทำได้

25 หากต้องการตัดเพิ่มเติมให้ตัดแบบ Serial section เท่านั้น

26 ให้เห็๋นขอบเขตของรอยโรคและชิ้นเนื้อที่ ตัดออกมาที่แท้จริง

27 Thank you for your attention!


ดาวน์โหลด ppt “ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาโรคผิวหนัง ” นพ. ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google