งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานในการคืนสิทธิขั้นพื้นฐาน บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานในการคืนสิทธิขั้นพื้นฐาน บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 2554 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานในการคืนสิทธิขั้นพื้นฐาน บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 2554 1

2 1. หน่วยบริการไม่สามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดไว้ 2. มีบัตรประจำตัวบุคคลแต่ตรวจสอบแล้วไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ของ สนบท. 3. การเข้าถึงบริการมีน้อย 4. ใช้สิทธิไม่ตรงกับภูมิลำเนา 5. หน่วยบริการปฏิเสธการรักษาหากมารับบริการไม่ ตรงกับทะเบียนบ้าน 6. การจัดสรรเงินรายหัวในงวดแรก(ร้อยละ 60) ไม่ตรงกับจำนวน กลุ่มเป้าหมาย 7. การเบิก Claim มีปัญหาในเชิงเทคนิคและระเบียบการเบิก ปัญหาการดำเนินงานปี 2553 2

3 สิ่งที่ปรับปรุงในปี 2554 1. การลงทะเบียน หน่วยบริการที่ให้การรักษาสามารถลงทะเบียนได้ทันทีเมื่อมีกลุ่มเป้าหมายมารับบริการ แม้ ไม่มีชื่อใน สนบท. แต่ทั้งนี้ต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายตามมติ ครม. 2. การตรวจสอบสิทธิ ผ่านหน้าเว็บไซต์ กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3. การใช้บริการ สามารถใช้บริการข้ามเขตภายในจังหวัดได้ 4. มีเงินสำรองส่วนกลาง ให้มีเงินสำรองไว้ส่วนกลางกรณีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นรายใหม่ รวมทั้งกรณีฉุกเฉินข้ามเขต(จังหวัด) 5. ระบบการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ดำเนินการโดย กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3

4 39 % (358,073,7 81 บาท ) กลุ่มประกัน สุขภาพ 60% (550,882,740 บาท ) 1 % (9,181,379 บาท ) 39 % (358,073,7 81 บาท ) 1 % (9,181,37 9 บาท ) 20 % (183,627,58 0 บาท ) โอนล่วงหน้าให้หน่วยบริการ ตามจำนวน ประชากรในฐาน 30 ก. ย. 53 = 80%, ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง โอนเพิ่ม = 20% งบ PP, OP Normal OP Refer ทั้ง ใน เขตและนอกเขต พื้นที่ และ กทม (3 รพ.) OP AE ในเขต พื้นที่ และ กทม (3 รพ.) ค่าบริหาร จัดการ สสจ. และ กรมการ แพทย์ ค่าบริหาร จัดการ สป. - ค่าใช้จ่ายในการ ให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่ ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล, - กลุ่มเป้าหมายรายใหม่, - ผู้ที่ออกนอกพื้นที่ไม่มี ใบอนุญาต OP Normal, OPAE, OPHC IP Normal. IPAE, IPHC IP Refer, Inst ตรวจวินิจฉัยราคา แพง OP AE, OPHC IP Normal, IPAE,IPHC IP Refer, Inst ตรวจวินิจฉัย ราคาแพง สสจ / กทม 40% (367,255,160 บาท ) เงินงบประมาณ 100% (918,137,900 บาท ) กองทุนกลาง เพื่อเบิกชดเชย ค่าบริการ ทางการแพทย์ กลุ่ม 30 ก. ย.53 กรอบการจัดสรรงบประมาณผู้มีสถานะและ สิทธิ งบประมาณปี 2554 4

5 การใช้บริการ 1. บริการผู้ป่วยในทั่วไป (IP Normal) 2. บริการผู้ป่วยในส่งต่อ (IP Refer) 3. บริการผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูง (IP HC) 4. บริการผู้ป่วยในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน (IP AE) 5. กรณีผู้ป่วยนอกทั่วไป (OP Normal) 6. กรณีผู้ป่วยนอกที่มีค่าใช้จ่ายสูง (OP HC) 7. กรณีผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน (OP AE) 8. กรณีการใช้อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดโรค (Instrument: INST) 9. กรณีตรวจวินิจฉัยราคาแพง และการทำหัตถการหัวใจ ของผู้ป่วยนอกที่เป็นบริการแบบ Ambulatory care 5

6 ระบบการส่งต่อ 1. การส่งต่อผู้ป่วยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบการส่งต่อของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2. กรณีต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาในเขต กทม. ให้มีใบส่งตัวจาก โรงพยาบาลที่ทำการรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยให้ส่งต่อไปยัง โรงพยาบาล 1) โรงพยาบาลเลิดสิน 2) โรงพยาบาลราชวิถี 3) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ยกเว้นกรณีที่โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ไม่สามารถรับการส่งต่อได้ สามารถทำใบส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลอื่นได้ตามความ เหมาะสม 6


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานในการคืนสิทธิขั้นพื้นฐาน บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google