งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. บทคัดย่อ 2. คำนำ 3. วิธีดำเนินการ 3.1 การเลือกพื้นที่ เป้าหมายและพื้นที่ ทดสอบ 3.2 การวิเคราะห์พื้นที่ ( วินิจฉัยปัญหา ) 3.3 การวางแผนการทดลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. บทคัดย่อ 2. คำนำ 3. วิธีดำเนินการ 3.1 การเลือกพื้นที่ เป้าหมายและพื้นที่ ทดสอบ 3.2 การวิเคราะห์พื้นที่ ( วินิจฉัยปัญหา ) 3.3 การวางแผนการทดลอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. บทคัดย่อ 2. คำนำ 3. วิธีดำเนินการ 3.1 การเลือกพื้นที่ เป้าหมายและพื้นที่ ทดสอบ 3.2 การวิเคราะห์พื้นที่ ( วินิจฉัยปัญหา ) 3.3 การวางแผนการทดลอง

2 3.4 การทดลอง 1) อุปกรณ์ 2) วิธีการ - วิธีการทดลอง - วิธีปฏิบัติของพืชแต่ละชนิด ( ปลูก - เก็บเกี่ยว ) - การเก็บข้อมูล 3) เวลาและสถานที่

3 4) ผลและวิจาณ์ผลการทดลอง - ผลผลิต - เศรษฐศาสตร์ - การยอมรับทางสังคม 5) สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ 6) การขยายผลงานวิจัย

4 1. บทคัดย่อ 2. คำนำ 3. วิธีดำเนินการ 3.1 การเลือกพื้นที่ เป้าหมายและพื้นที่ ทดสอบ 3.2 การวิเคราะห์พื้นที่ ( วินิจฉัยปัญหา ) 3.3 การวางแผนการทดลอง 3.4 การทดลอง 1) อุปกรณ์ 2) วิธีการ

5 3.4 ( ต่อ )- วิธีการทดลอง - วิธีปฏิบัติของพืชแต่ละชนิด ( ปลูก - เก็บเกี่ยว ) - การเก็บข้อมูล 3) เวลาและสถานที่ 4) ผลและวิจาณ์ผลการทดลอง - ผลผลิต - เศรษฐศาสตร์ - การยอมรับทางสังคม 5) สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ 6) การขยายผลงานวิจัย


ดาวน์โหลด ppt 1. บทคัดย่อ 2. คำนำ 3. วิธีดำเนินการ 3.1 การเลือกพื้นที่ เป้าหมายและพื้นที่ ทดสอบ 3.2 การวิเคราะห์พื้นที่ ( วินิจฉัยปัญหา ) 3.3 การวางแผนการทดลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google