งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ในวัยสูงอายุ อาจารย์ สิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ในวัยสูงอายุ อาจารย์ สิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ในวัยสูงอายุ อาจารย์ สิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2 2 การมีอายุ คือ การที่ส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกาย มีการสูญเสีย ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ และทำให้ถึง แก่ความตายในที่สุด

3 3 การเปลี่ยนแปลงทาง ร่างกาย น้ำหนัก ส่วนสูง ผิวหนัง สมองและระบบ ประสาท หัวใจและหลอด เลือด ทางเดิน อาหาร ไต ต่อมไร้ท่อ ภูมิคุ้มกัน ร่างกาย

4 4 การเปลี่ยนแปลงทาง ร่างกาย ภาพรวมโดยทั่วไป น้ำหนักลดลงเล็กน้อย ส่วนสูงลดลงตั้งแต่ อายุ 40+ ปี ผิวหนังบาง เหี่ยว ยาน ย่น ด่างขาว ตกกระ จ้ำเลือด หูดข้าว สุก

5 5 ส่วนประกอบของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงความเกี่ยวข้องทางคลินิก ไขมันมากขึ้นเปลี่ยนแปลงการกระจาย ของยาที่ละลายในไขมัน ปริมาณ กล้ามเนื้อ ค่า creatinine ไม่สัมพันธ์ กับการทำงานของไตที่ เปลี่ยนแปลง TBW ~15% การกระจายตัวของ ยาที่ละลายในน้ำ

6 6 ผิวหนัง ต่อมเหงือ ลดลง ปรับตัวต่อความร้อน ไม่ดี ต่อมไขมันที่ ผิวหนังลดลง คัน แตก ผิวเป็นขุย เล็บยาวช้าลง ต้องรักษาโรคเล็บ นานขึ้น

7 7

8 8

9 9

10 10 สมอง ระบบประสาท ความจำระยะสั้น- บกพร่อง บ้าง ความจำระยะยาว - จำได้ดี การเรียนรู้สิ่งใหม่ – ได้ ช้าลง การรับรู้สัมผัสต่าง ๆ - ลดลง

11 11 ผลกระทบทางคลินิก การซักประวัติใช้เวลานานขึ้น ประวัติไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เทคนิคเฉพาะในผู้ป่วยหูตึง ตามัว การประเมินความสามารถของ ผู้ป่วยลำบากขึ้น

12 12 ระบบหัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือด – แข็ง ความ ดันสูง อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด - การตอบสนองต่อภาวะ stress, exercise

13 13 ระบบหัวใจและหลอดเลือด หัวใจเต้นผิดปกติ – atrial fibrillation, heart block หัวใจโต แคลเซียมมาเกาะที่ลิ้นหัวใจ – aortic valve (ลิ้นหัวใจตีบ)

14 14 ผลกระทบทางคลินิก ช็อครวดเร็วโดยที่ไม่มี tachycardia มี Postural hypotension หัวใจล้มเหลวเมื่อรับปริมาณน้ำ หรือเลือดเพิ่มอย่างเร็ว

15 15 ปอดและทางเดินหายใจ ปริมาณการหายใจแต่ละครั้ง ไม่เปลี่ยนแปลง ปริมาณการหายใจสูดลึกเต็มที่ ลดลง ลมเหลือค้างในปอด เพิ่มขึ้น

16 16

17 17 ผลกระทบทางคลินิก หลังผ่าตัดปอดแฟบ CO 2 คั่งง่ายขึ้น

18 18 ทางเดินอาหาร ฟัน ต่อมรับรส กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับและน้ำดี ตับอ่อน

19 19 ผลกระทบทางคลินิก รับประทานอาหารไม่อร่อย ท้องอืด อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ลำใส้ใหญ่โป่ง

20 20

21 21

22 22

23 23 ไต ขนาดเล็กลง จำนวนหน่วยกรองลดลง เลือดไปเลี้ยงไตลดลง การควบคุมน้ำ เกลือแร่ เชื่องช้า และไม่สมบูรณ์ การขับถ่ายยาลดลง

24 24 ระบบภูมิคุ้มกัน 1.Cell - mediated immunity จำนวน lymphocyte ~ การทำงาน การกินเชื้อโรคของgranulocyte ~ 2. Humoral immunity การสร้าง Antibody

25 25 ต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนต่าง ๆ ทัยรอยด์ กระดูก เพศ

26 26 กระดูกและกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อลดลง ความแข็งแกร่งของ กล้ามเนื้อลดลง สูญเสียเนื้อกระดูกมากขึ้น กระดูกอ่อน

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31 Ageing Male

32 32 Hormone control of reproductive function gonadotropin releasing hormone (GnRH) จาก hypothalamus luteinizing hormone (LH) จาก anterior pituitary gland follicle stimulating hormone (FSH) จาก anterior pituitary gland androgens จาก testis และ adrenal gland

33 33

34 34 Androgen testosterone มากที่สุด สร้างจาก testis (5.6-8 mg/ml) dehydroepiandrosterone (DHEA) สร้างจาก adrenal gland androstenedione สร้างจาก adrenal gland testis สร้าง estradiol (E2) และ estrone (E1) ด้วย

35 35

36 36 ต่อมหมวกไตสังเคราะห์ Dehydroepiandrosterone (DHEA) Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS) Estrogen Testosterone Androtenedione

37 37 Hormonal changes in aging male GnRH (Gonadotropin releasing hormone) LH (Luteinizing hormone) FSH (Follicle stimulating hormone) Androgens

38 38 Testosterone ต่ำกว่า lower normal 40 – 60 ปี พบ 7 % 61 – 80 ปี พบ 20 % >80 ปี พบ 35 %

39 39 Causes of decrease testosterone 1.LH Leydig cell ลดลง + blood supply ลดลง 2.Free testosterone ลดลง 3.Environment

40 40 พฤติกรรมทางเพศใน ชายสูงอายุ ประกอบด้วย 2 ส่วน ความต้องการทางเพศ – libido or sexual drive ความสามารถ – potency and ejaculatory capacity

41 41 สัมผัส สมองส่วนกลาง ยา อารมณ์ อวัยวะเพศ ฮอร์โมน เส้นเลือด ลงมาตามไขสันหลัง

42 42

43 43

44 44 ผลของ DHEA ต่ำกว่าปกติ ชายเสี่ยงต่อ MI และตายใน 12 ปี ข้างหน้ามากกว่าพวกที่มี DHEA สูงและ ส่งเสริมการเกิด atherosclerosis ภูมิคุ้มกันลดลง สตรีก่อนหมดประจำเดือนเพิ่มความเสี่ยง ต่อมะเร็งเต้านม

45 45 Testosterone Deficiency States absolute testosterone deficiency – hypogonadism partial testosterone deficiency (Partial Androgen Deficiency in Aging Men = PADAM) { testosterone ลดลง 25% ของชาย ปกติ, LH ไม่เปลี่ยนแปลง }

46 46


ดาวน์โหลด ppt 1 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ในวัยสูงอายุ อาจารย์ สิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google