งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช 1 A 1 ม. B A 100 ซม. B D C 100 ซม. 1 ม. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช 1 A 1 ม. B A 100 ซม. B D C 100 ซม. 1 ม. 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 1

11 A 1 ม. B A 100 ซม. B D C 100 ซม. 1 ม. 2

12 3

13 4

14 เนื่องจากความยาว 1 วา เท่ากับ 2 เมตร ดังนั้นพื้นที่ 1 × 1 ตารางวา เท่ากับ 2 × 2 ตารางเมตร นั้นคือ พื้นที่ 1 ตารางวา เท่ากับ 4 ตารางเมตร 5

15 6

16 7

17 8

18 9

19 10

20 ช่วยคิด... 11

21 12

22

23 13

24 คิดได้แล้ว... 14

25 15

26

27 16

28

29 17

30 4 ไร่

31 18

32

33 19

34 20 A D B C

35

36 21 B D C A

37

38 22 R x S Y XQ P

39

40 A E B D C 23

41 AB × DE ตารางหน่วย

42 สี่เหลี่ยม PQRS เป็นรูป สี่เหลี่ยมคางหมู พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม PQRS เท่า กับ.......... R S P T Q 24

43 × (PQ + RS)× ST ตารางหน่วย

44 G D E F 25

45

46 A B E DCDC 26

47

48 รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนม เปียกปูน พื้นที่ ABCD เท่ากับ................ D A C B 27

49 × (AC × BD) ตารางหน่วย

50 คิดได้แล้ว... 28 D …. C A …. B

51 อะไร เอ่ย D 40 ซม. C 35 ซม. B A 22 ซม. 18 ซม. 20 ซม. E F 29

52

53 E 4 D 3 6 C ABAB พื้นที่ของรูป ABCDE มีค่า เท่ากับ....... อะไร เอ่ย 30

54

55 31

56

57 32

58

59 33

60 34

61 35

62 36

63 37

64 38

65 39

66

67


ดาวน์โหลด ppt ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช 1 A 1 ม. B A 100 ซม. B D C 100 ซม. 1 ม. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google