งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตราแม่ ก กา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกำพวน เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตราแม่ ก กา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกำพวน เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตราแม่ ก กา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกำพวน เข้าสู่บทเรียน

2 แนะนำบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เนื้อหาเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน มาเรียนบทเรียนใหม่กันคะ ออกจากโป รมแกรม

3 แนะนำบทเรียน มาตราแม่ ก กา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกำพวน โดย ครูดาราวรรณ สุคตะ กลับหน้าหลัก

4 แม่ ก กา คือ ก. คำที่มี น เป็นตัวสะกด ข. คำที่ไม่มีตัวสะกด ค. คำที่มี ด เป็นตัวสะกด ง. คำที่มี ม เป็นตัวสะกด

5 ถูกต้องค่ะ เก่งมาก ทำต่อหน้า 2

6 ผิดค่ะ ลองทำใหม่ กลับไปทำข้อ 1

7 คำในแม่ ก กา คือคำใด ก. มีด ข. จา ค. กิน ง. ดอกไม้

8 ถูกต้องค่ะ เก่งมาก กลับไปหน้าหลัก

9 ผิดค่ะ ลองทำใหม่ กลับไปทำข้อ 2

10 แม่ ก กา แม่ ก กา คือคำที่ไม่มีตัวสะกด กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt มาตราแม่ ก กา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกำพวน เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google