งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ม.2/6 เลขที่ 45. ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( ตัว ย่อ : สปป. ลาว ) เมืองหลวง : เวียงจันทร์ (Vientiane) ศาสนาประจำชาติ : ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ม.2/6 เลขที่ 45. ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( ตัว ย่อ : สปป. ลาว ) เมืองหลวง : เวียงจันทร์ (Vientiane) ศาสนาประจำชาติ : ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ม.2/6 เลขที่ 45

2 ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( ตัว ย่อ : สปป. ลาว ) เมืองหลวง : เวียงจันทร์ (Vientiane) ศาสนาประจำชาติ : ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ดอกไม้ประจำชาติ : ดอกจำปาลาว (Champa) หรือดอกลีลาวดี วันชาติ : 2 ธันวาคม วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน : 23 กรกฎาคม พ. ศ.2540 ภาษาประจำชาติ : ภาษาลาว ภาษาราชการ : ภาษาลาว

3 ลาวมีพื้นที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร

4 ทิศตะวันตก ติดกับไทย ทิศใต้ ติดกับกัมพูชา ทิศตะวันออก ติดกับเวียดนาม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับพม่า ไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง

5 แบบเขตร้อน คล้ายกับภาคเหนือและภาคอีสานของไทย

6 มีจำนวนประชากรประมาณ 6 ล้านคน ประกอบด้วย 68 ชนเผ่า ซึ่ง แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มชนชาติ คือ ลาวลุ่ม ลาวเทิง และลาวสูง

7 มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ หรือทางการลาวใช้ คำว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน โดยพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล และมี “ ประธานประเทศ ” ( ประธานาธิบดี ) เป็นประมุข

8 ภาวะเศรษฐกิจของลาวมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่ เปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจเสรีการตลาดเมื่อ พ. ศ.2529 ลาวมี ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ โดยมีผืนป่าและพื้นที่ทำการเกษตร ขนาดใหญ่รวมทั้งมีแร่ธาตุต่างๆ เช่น ดีบุก ยิปซัม ตะกั่ว เหล็ก ถ่าน หิน อัญมณี และน้ำมัน ไปจนถึงมีเหมืองแร่ทองคำ และยังมีแหล่งน้ำ สำหรับผลิตไฟฟ้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมาก

9 แต่เดิมลาวอยู่ใต้การปกครองอาณาจักรน่าน ต่อมาก็ตกอยู่ในการ ปกครองของสยามนานถึง 114 ปี จนเกิดวิกฤติการณ์ ร. ศ.112 สยามต้องยกดินแดนลาวทั้งหมดให้เป็นของฝรั่งเศส * ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นรุกเข้ามาในลาว ขบวนการลาวอิสระจึงได้ประกาศเอกราช * เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม ลาวจึงตกอยู่ในอำนาจฝรั่งเศสอีกครั้ง * ฝรั่งเศสแพ้เวียดนามที่เดียนเบียนฟู ลาวจึงได้รับเอกราช อย่างสมบูรณ์ใน พ. ศ.2496 โดยมีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เป็น พระมหากษัตริย์ * ต่อมาเมื่อเจ้าสว่างวัฒนาขึ้นครองราชย์ต่อ เจ้าสุภานุวงศ์ หนึ่งในขบวนการลาวอิสระประกาศตนเป็นพวกนิยมคอมมิวนิสต์ และ เป็นหัวหน้าขบวนการประเทศลาวออกเคลื่อนไหวทางการเมือง * พ. ศ.2518 พรรคปฏิวัติประชาชนลาว ที่นำโดยเจ้าสุภานุ วงศ์ ยึดอำนาจรัฐบาลของเจ้าสว่างวัฒนาได้สำเร็จ และประกาศ สถาปนา “ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ” ขึ้นอย่างเป็น ทางการ


ดาวน์โหลด ppt ม.2/6 เลขที่ 45. ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( ตัว ย่อ : สปป. ลาว ) เมืองหลวง : เวียงจันทร์ (Vientiane) ศาสนาประจำชาติ : ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google