งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 1Section 1.6-1.10 คลังคำศัพท์ PRECALCULUS นางสาวดวงรัตน์ ศรีแก้ว ม.4/1 เลขที่ 14.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 1Section 1.6-1.10 คลังคำศัพท์ PRECALCULUS นางสาวดวงรัตน์ ศรีแก้ว ม.4/1 เลขที่ 14."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 1Section 1.6-1.10 คลังคำศัพท์ PRECALCULUS นางสาวดวงรัตน์ ศรีแก้ว ม.4/1 เลขที่ 14

2 Constant Function ฟังก์ชัน คงตัว f(x) = c

3 Identity Function ฟังก์ชัน เอกลักษณ์ f(x) = x

4 Linear Function ฟังก์ชัน เชิงเส้น f(x) = ax + b Slove m = a

5 Square Root Function ฟังก์ชันราก ที่สอง f(x) =√x

6 Quadratic Function ฟังก์ชันสมการ กำลังสอง 2 f(x) = x

7 Cubic Function ฟังก์ชันสมการ กำลังสาม 3 f(x) = x

8 Reciprocal Function ฟังก์ชัน ส่วนกลับ f(x) = 1/ x

9 Greatest Integer Function ฟังก์ชัน ขั้นบันได f(x) = [[x]]

10 Inverse Function ฟังก์ชัน ตรงกันข้าม

11 One –to –One Function ฟังก์ชันหนึ่ง ต่อหนึ่ง

12 Rigid Transformations การ เคลื่อนย้าย โดยไม่ เปลี่ยน รูปร่าง

13 Nonrigid Transformations การ เคลื่อนย้าย โดย เปลี่ยนแปล งรูปร่าง


ดาวน์โหลด ppt Chapter 1Section 1.6-1.10 คลังคำศัพท์ PRECALCULUS นางสาวดวงรัตน์ ศรีแก้ว ม.4/1 เลขที่ 14.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google