งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนการจัดทำ รายงานควบคุมภายใน. ขั้นตอนการทำงาน หลักการและ เหตุผล แผนกิจกรรม / โครงการ ดำเนินการ ติดตาม / สรุปผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนการจัดทำ รายงานควบคุมภายใน. ขั้นตอนการทำงาน หลักการและ เหตุผล แผนกิจกรรม / โครงการ ดำเนินการ ติดตาม / สรุปผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนการจัดทำ รายงานควบคุมภายใน

2 ขั้นตอนการทำงาน หลักการและ เหตุผล แผนกิจกรรม / โครงการ ดำเนินการ ติดตาม / สรุปผล

3 ขั้นตอนการทำงาน หลักการและ เหตุผล แผนกิจกรรม / โครงการ ดำเนินการ ติดตาม / สรุปผล แบบ ปย.3 แบบ ปม. แบบ ปย.3 ดำเนินการ แบบติดตาม ปย.3

4 การจัดทำรายงานในแต่และปี แบบ ปม. แบบ ปย.3 แบบติดตาม ปย.3 ทำแผนปรับปรุงใหม่ ติดตาม / สรุปผล ตามแผนเดิม ประเมินความเสี่ยง / หาสาเหตุและแนว ทางแก้ไข

5 การจัดทำรายงาน ปีงบประมาณ 2550 แบบ ปม. แบบ ปย.3 แบบติดตาม ปย.3 ติดตามแผนเดิม ( ติดตามแบบปย.3 ของปี 49) ทำแผนปรับปรุงใหม่ ( แบบปย.3 ของปี 50) ประเมินความเสี่ยง / หาสาเหตุและแนว ทางแก้ไข

6 ปม. ปย. 3 ติดตาม ปย.3 ปม. ปย. 3 ติดตาม ปย.3 ดำเนินการตาม แผน... ปลายก. ย.- ต้นต. ค. ต. ค.- ก. ย. วงจรการจัดทำรายงาน ติดตามคร่อม สาย ติดตาม ปย.3/ ศอ.6

7 การจัดทำรายงานของ หน่วยงานย่อย แบบ ปม. แบบ ปย.3 แบบติดตาม ปย.3 แบบ ประเมิน 5 องค์ประกอ บ แบบติดตาม ปย.3/ ศอ.6 แผนปรับปรุง ปี 50 ติดตามแผนตาม แบบปย.3 ของปี 49 ประเมินความเสี่ยง


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนการจัดทำ รายงานควบคุมภายใน. ขั้นตอนการทำงาน หลักการและ เหตุผล แผนกิจกรรม / โครงการ ดำเนินการ ติดตาม / สรุปผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google