งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนการจัดทำ รายงานควบคุมภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนการจัดทำ รายงานควบคุมภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนการจัดทำ รายงานควบคุมภายใน

2 ขั้นตอนการทำงาน แผนกิจกรรม/โครงการ ดำเนินการ ติดตาม/สรุปผล
หลักการและเหตุผล แผนกิจกรรม/โครงการ

3 ขั้นตอนการทำงาน แผนกิจกรรม/โครงการ แบบ ปย.3 ดำเนินการ ดำเนินการ
ติดตาม/สรุปผล แบบติดตาม ปย.3 หลักการและเหตุผล แบบ ปม. แผนกิจกรรม/โครงการ แบบ ปย.3

4 การจัดทำรายงานในแต่และปี หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ติดตาม/สรุปผล ตามแผนเดิม แบบติดตาม ปย.3 แบบ ปม. ประเมินความเสี่ยง/ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข แบบ ปย.3 ทำแผนปรับปรุงใหม่

5 การจัดทำรายงาน ปีงบประมาณ 2550 หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
แบบติดตาม ปย.3 ติดตามแผนเดิม (ติดตามแบบปย.3 ของปี 49) แบบ ปม. ประเมินความเสี่ยง/ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข แบบ ปย.3 ทำแผนปรับปรุงใหม่ (แบบปย.3 ของปี 50)

6 ... วงจรการจัดทำรายงาน ต.ค.-ก.ย. ปลายก.ย.-ต้นต.ค. ปลายก.ย.-ต้นต.ค.
ติดตาม ปย.3 ติดตาม ปย.3/ศอ.6 ปม. ติดตาม ปย.3 ปย.3 ดำเนินการตามแผน ติดตามคร่อมสาย ปม. ... ปย.3

7 การจัดทำรายงานของหน่วยงานย่อย
แบบติดตาม ปย.3 ติดตามแผนตาม แบบปย.3 ของปี 49 แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ แบบ ปม. ประเมินความเสี่ยง แบบ ปย.3 แผนปรับปรุง ปี 50 แบบติดตาม ปย.3/ศอ.6


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนการจัดทำ รายงานควบคุมภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google