งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน (การตรวจสอบ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน (การตรวจสอบ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน (การตรวจสอบ)
ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน (การตรวจสอบ)

2 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (การตรวจสอบ)
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (การตรวจสอบ)

3 ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน (การตรวจสอบ)
ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน (การตรวจสอบ)

4 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน (การตรวจสอบ)
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน (การตรวจสอบ)

5 ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน (การตรวจสอบ)
ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน (การตรวจสอบ)

6 ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน (การตรวจสอบ)

7 ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน (การตรวจสอบ)
ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน (การตรวจสอบ)

8 ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน (การตรวจสอบ)

9 สรุปเกณฑ์ตรวจสอบระบบการจัดการพลังงาน
เริ่มต้น เกณฑ์ตรวจสอบต่างๆ ผ่านการรับรอง Major ไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรง Minor ไม่สอดคล้องประเภทไม่ร้ายแรง ไม่ผ่านการรับรอง ผ่านการรับรอง แต่ต้องแก้ไขในปีต่อไป ป24 (3)(ก) ป24 (2) สอดคล้อง ป24 (3)(ข) ส่งรายงานให้แก่ พพ.


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน (การตรวจสอบ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google