งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.arts.su.ac.th , www.facebook.com/arts.su คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร www.arts.su.ac.th , www.facebook.com/arts.su.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.arts.su.ac.th , www.facebook.com/arts.su คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร www.arts.su.ac.th , www.facebook.com/arts.su."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.arts.su.ac.th , www.facebook.com/arts.su
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ,

2 โครงการสวนวรรณคดีชายทะเล
กิจกรรมความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โครงการสวนวรรณคดีชายทะเล ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ร่วมกับ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง สนามจันทร์ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร กรม อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กองทุนหม่อม ราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล และสมาคมนักเรียน ทุน บริติชเคานซิล ด้วยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ อาศรมการเรียนรู้ ในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3 โครงการสวนวรรณคดีชายทะเล ณ อาศรมการเรียนรู้ ในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาพรวม

4 โครงการสวนวรรณคดีชายทะเล ณ อาศรมการเรียนรู้ ในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตัวอย่างแบบเต็ม เพื่อให้เห็นภาพผลลัพธ์ของโครงการชัดเจนขึ้น

5 โครงการสวนวรรณคดีชายทะเล ณ อาศรมการเรียนรู้ ในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6 โครงการสวนวรรณคดีชายทะเล ณ อาศรมการเรียนรู้ ในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7 โครงการสวนวรรณคดีชายทะเล ณ อาศรมการเรียนรู้ ในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8 โครงการวิจัยเรื่อง มาตรฐานการใช้ประโยชน์อุทยานแห่งชาติทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ผศ.จิตศักดิ์ พุฒจร และ อ.ดร.มัลทิกา ศิริพิศ คณะ วิทยาการจัดการ ดำเนินการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ พันธุ์พืช เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินการมาตรฐานและ มาตรการการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง และอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน

9 โครงการวิจัยเรื่อง มาตรฐานการใช้ประโยชน์อุทยานแห่งชาติทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

10 กิจกรรมที่สามารถดำเนินการร่วมมือในอนาคต
งานวิจัย บริการวิชาการ เกริ่นนำ เรื่องพันธกิจของมหาวิทยาลัยเล็กน้อย

11 ศักยภาพของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้านภาษาศาสตร์ ด้านสารสนเทศและภูมิศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านศิลปะและนาฏยศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน อื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร

12

13 งานวิจัย ตัวอย่างโครงการ : 1.1 โครงการวิจัยและจัดทำสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี รูปแบบกิจกรรม : เก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ในอุทยาน แห่งชาติที่มีปรากฏในวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ ของไทย แล้วจัดทำเป็น

14 งานวิจัย แอพพลิเคชัน ระบบฐานข้อมูล
ตัวอย่าง โครงการวิจัยและจัดทำสวนพันธุ์ไม้ใน วรรณคดี แผ่นป้าย/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 แอพพลิเคชัน เส้นทางศึกษาพันธุ์ไม้ ในวรรณคดี 2 ระบบฐานข้อมูล พันธุ์ไม้ในวรรณคดี ที่พบในอุทยานแห่งชาติ 3

15 งานวิจัย ตัวอย่างโครงการ : 1.2 โครงการวิจัยตำนานพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าและ เสริมคุณค่าอุทยานแห่งชาติ รูปแบบกิจกรรม : เก็บข้อมูลตำนาน/เรื่องเล่า พื้นบ้าน เรียบเรียงและเผยแพร่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ อาทิ บทความสารคดี 1 การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 การแสดง 3

16

17 งานบริการวิชาการ ตัวอย่างโครงการ :
2.1 โครงการอบรมทางวิชาการภาษาต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ รูปแบบกิจกรรม : อบรมภาษาต่างประเทศระดับ เบื้องต้น และระดับสูง อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ให้แก่บุคลากรของอุทยานแห่งชาติ 2.2 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการ ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติสำหรับนักท่องเที่ยว ต่างชาติ รูปแบบกิจกรรม : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ อธิบายความแตกต่างระหว่างเรื่องของวิจัย กับบริการวิชาการเล็กน้อย 2.2 แผ่นพับ โบชัวร์ ที่อยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ หรือสามารถทำให้อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น ไฟล์ pdf ที่สามารถเปิดใช้งานได้กับอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน แท็บแล็ต

18 งานบริการวิชาการ ตัวอย่างโครงการ : 2.3 โครงการนักศึกษาฝึกงาน
รูปแบบกิจกรรม : มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาไป ฝึกงานในอุทยานแห่งชาติ 2.4 โครงการค่ายบูรณาการศิลปะ ภาษา และการ อนุรักษ์ธรรมชาติ รูปแบบกิจกรรม : จัดค่ายบูรณาการสำหรับ เยาวชน โดยใช้บุคลาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมอุทยานฯ


ดาวน์โหลด ppt Www.arts.su.ac.th , www.facebook.com/arts.su คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร www.arts.su.ac.th , www.facebook.com/arts.su.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google