งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำฝนตก. เปลี่ยนสีพื้นหลัง และปรับระดับ การเล่น 25 fps.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำฝนตก. เปลี่ยนสีพื้นหลัง และปรับระดับ การเล่น 25 fps."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำฝนตก

2 เปลี่ยนสีพื้นหลัง และปรับระดับ การเล่น 25 fps

3 เลือก L INE T OON วาดรูปสายฝน

4 เลือก SELECTION TOOL

5 กดเลือกที่เส้น แล้วกด F8 เลือก M OVIE CLIP แล้วกด OK

6 D OUBLE C LICK ที่เส้นสีขาว แล้ว กด F 8 เลือก G RAPHIC กด OK

7 ลากเส้นออกไปนอก STAGE

8 เลือกเฟรม 70 กด F6

9 เฟรม 1 กด C REATE MOTION TWEEN

10 ไปที่ เฟรม ที่ 70 ลากเส้นมาที่ จุด

11 เพิ่มอีก 1 LAYER

12 L AYER 1 เฟรม ที่ 71 กด F 7

13 L AYER 2 เฟรม ที่ 71 กด F7

14 L AYER 2 เฟรม 71 วาดรูปวงรี ตรงที่จุด

15 L AYER 2 เฟรม ที่ 71 กด C REATE MOTION T WEEN

16 เฟรมที่ 80 กด F 6

17 กด F REE T RANFORM T OOL แล้วขยายเส้นวงรี

18 กดที่ เส้นวงรี เลือก C OLOR เลือก A LPHA เลือก 0 %

19 ขึ้น L AYER ใหม่ SHIFT กดเลือก เฟรม COPY FRAMES

20 เลือก เฟรม ที่ 75 LAYER 3 PASTE F RAMES

21 ทำฝนตกเยอะๆ

22 กด ที่เส้นแล้วกด A LT กดเมาร์ลาก COPY ออกมา

23 คลิก COPY ให้เยอะๆ

24 เลือก เส้น 1 เส้น D OUBLE C LICK เข้าไป

25 เฟรมที่ 1 คลิกขวา A CTIONS เพิ่มใส่โค้ด

26 ใส่ A CTION โค้ดที่ LAYER 4 เฟรมที่ 1

27 GOTO A ND P LAY (M ATH. CEIL (M ATH. RANDOM ()*7 5));

28 L AYER 4 เฟรมที่ 90 หรือเฟรมสุดท้าย กด F7

29 GOTO A ND P LAY (2);


ดาวน์โหลด ppt ทำฝนตก. เปลี่ยนสีพื้นหลัง และปรับระดับ การเล่น 25 fps.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google