งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง ภาพเคลื่อนไหวแบบ M OTION T WEEN. แยกเลเยอร์ส่วน ต่างๆ ไว้ อะไรที่ต้องขยับ ให้อยู่ คนละเลเยอร์ อะไรที่ไม่ขยับ อยู่เลเยอร์ เดียวกันได้ คราวนี้จะทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง ภาพเคลื่อนไหวแบบ M OTION T WEEN. แยกเลเยอร์ส่วน ต่างๆ ไว้ อะไรที่ต้องขยับ ให้อยู่ คนละเลเยอร์ อะไรที่ไม่ขยับ อยู่เลเยอร์ เดียวกันได้ คราวนี้จะทำให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง ภาพเคลื่อนไหวแบบ M OTION T WEEN

2

3 แยกเลเยอร์ส่วน ต่างๆ ไว้ อะไรที่ต้องขยับ ให้อยู่ คนละเลเยอร์ อะไรที่ไม่ขยับ อยู่เลเยอร์ เดียวกันได้ คราวนี้จะทำให้ แขนซ้ายขยับ ก่อน 12

4 คลิกเฟรมที่ 80 กด F5 ทำทุกเลเยอร์ จะเป็นแทบสีเทา เพื่อเตรียมทำให้ขยับ

5

6 เลือกเลเยอร์แขน ซ้าย คลิกขวาเฟรม ที่ 1 เลือก Creat Motion Tween

7

8 จะเป็นแถบสีฟ้า จากนั้น คลิกแฟรมที่ 5 แล้ว เลื่อนตำแหน่งแขนให้ขยับขึ้น

9

10 จะเป็นแถบสีฟ้า จากนั้น คลิกแฟรมที่ 10 แล้วเลื่อนตำแหน่งแขนให้ขยับขึ้น

11 ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ขยับ ขึ้น - ลง เลเยอร์ไหนที่ต้องการให้ขยับหรือเคลื่อนที่ ก็ ทำวิธีนี้หมด

12 ลองทำดูนะ


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง ภาพเคลื่อนไหวแบบ M OTION T WEEN. แยกเลเยอร์ส่วน ต่างๆ ไว้ อะไรที่ต้องขยับ ให้อยู่ คนละเลเยอร์ อะไรที่ไม่ขยับ อยู่เลเยอร์ เดียวกันได้ คราวนี้จะทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google