งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องทำ Animetion ง่ายๆด้วย Easy toon จัดทำโดย ชื่อ ด. ช. ชนาธิป อร่ามดิลกรัตน์ เลขที่ 10 ชั้น 1/8 เสนอ ครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียน จักรคำคณาทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องทำ Animetion ง่ายๆด้วย Easy toon จัดทำโดย ชื่อ ด. ช. ชนาธิป อร่ามดิลกรัตน์ เลขที่ 10 ชั้น 1/8 เสนอ ครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียน จักรคำคณาทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องทำ Animetion ง่ายๆด้วย Easy toon จัดทำโดย ชื่อ ด. ช. ชนาธิป อร่ามดิลกรัตน์ เลขที่ 10 ชั้น 1/8 เสนอ ครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน

2 เครื่องมือ เบื่องต้น เมนู

3 เครื่องมือ เบื่องต้น กลับไปที่ เมนู 1.Create 2.Open 3.Save 4. บันทึกเป็นภาพ Gif 5.Cut 6.Copy 7.Paste

4 การใช้งาน เครื่องมือ กลับไปที่ เมนู 1.Create ใช้สร้างอันใหม่ 2.Open เปิด file ที่ได้ save ไว้ 3.Save ใช้บันทึกสิ่งที่เรา ได้ทำไว้ 4. บันทึกเป็นภาพ Gif 5.Cut ใช้ตัดภาพออก 6.Copy ใช้คัดลอก 7.Paste ใช้วางสิ่งที่ได้ คัดลอกไว้ 8.Undo กลับไปเป็น เหมือนเดิม

5 การใช้งาน เครื่องมือ 1. เพิ่ม Frame 2. เล่น 3. ใช้วาด 4. ใช้ลงสี ( ได้เพียง ขาวและดำ ) 5. ใช้วาดเส้นตรง 6. ใช้วาดสี่เหลี่ยม 7. ใช้วาดวงกลม กลับไปที่ เมนู


ดาวน์โหลด ppt เรื่องทำ Animetion ง่ายๆด้วย Easy toon จัดทำโดย ชื่อ ด. ช. ชนาธิป อร่ามดิลกรัตน์ เลขที่ 10 ชั้น 1/8 เสนอ ครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียน จักรคำคณาทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google