งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดอกกุหลาบ โดย เด็กหญิงชลลดา เตชาวงศ์ เลขที่ 18 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 เสนอ ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดอกกุหลาบ โดย เด็กหญิงชลลดา เตชาวงศ์ เลขที่ 18 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 เสนอ ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดอกกุหลาบ โดย เด็กหญิงชลลดา เตชาวงศ์ เลขที่ 18 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 เสนอ ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2 ดอก กุหลาบ ดอก กุหลาบ

3 พันธุ์ของกุหลาบ ในประเทศไทย กุหลาบตัด ดอก กุหลาบตัด ดอก กุหลาบพวง หรือ ฟลอริบันด้า กุหลาบพวง หรือ ฟลอริบันด้า แกรนดิฟลอ ร่า แกรนดิฟลอ ร่า กุหลาบ หรือ มินิ เอเจอร์ กุหลาบ หรือ มินิ เอเจอร์ กุหลาบเลื้อย หรือ ไคลมเบอร์ กุหลาบเลื้อย หรือ ไคลมเบอร์ โพลีแอนท่า แรมเบลอร์ กุหลาบพุ่ม หรือ ซรับโรส กุหลาบพุ่ม หรือ ซรับโรส

4 กุหลาบตัดดอก หรือ ไฮบริดที (Hybrid Tea หรือ HT) ปกติมักออกดอกเป็นดอกเดี่ยวมี ขนาดโต กลีบดอกซ้อน พุ่มต้นตั้งตรงสูง ประมาณ 1-2 เมตร กุหลาบชนิดนี้ที่มีขาย อยู่ทั่วไปตามท้องตลาด ในการทำ การเกษตร การปลูกกุหลาบพันธุ์ ไฮบริดที นั้นจำเป็นต้องคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสม สำหรับแต่ละท้องที่ เพราะกุหลาบพันธุ์นี้ ไม่ได้ปลูกเป็นไม้ตัดดอกได้ดีทุกพันธุ์ ลักษณะที่ดีสำหรับสำหรับตัดดอก กุหลาบตัด ดอก

5 กุหลาบพวง หรือ ฟลอริบันด้า ( Foribunda หรือ F.) กุหลาบพวงจะมีความแข็งแรง ทนทานกว่ากุหลาบตัดดอก ออกดอกดกแต่ ดอกไม่ใหญ่เท่ากับกุหลาบตัดดอกแต่มีครบ ทุกสี และออกดอกเป็นช่อทีละหลายๆ ดอก จึงนิยมเรียกว่ากุหลาบพวง และมักบาน พร้อมกัน ดอกมีขนาดเล็ก พุ่มต้นตั้งตรงสูง ประมาณครึ่งเมตรถึง 1 เมตร เหมาะสมที่จะ ปลูกในแปลงประดับและในกระถางเช่น พันธุ์ฟูซีเลียร์, พันธุ์แองเจลเฟส กุหลาบพวง หรือ ฟลอริบันด้า

6 ประเภทแกรนดิฟลอร่า (Grandiflora หรือ Gr. ) กุหลาบประเภทนี้เป็นกุหลาบลูกผสมระหว่าง กุหลาบตัดดอก และกุหลาบพวง มีลักษณะเป็น ดอกเดี่ยว แต่ดอกเล็กกว่ากุหลาบตัดดอก มี ก้านยาว ต้นโต สูง และแข็งแรง เช่ น พันธุ์คา เมล็อท, พันธุ์คาเสทไนท์ แกรนดิฟลอร่า

7 กุหลาบ หรือ มินิเอเจอร์ (Miniature หรือ Min.) เป็นกุหลาบที่มีขนาดพุ่มต้นเล็ก สูง 1- 2 ฟุต ออกดอกเป็นพวงและดอกมี ขนาดเล็ก นิยมปลูกประดับแปลง และใช้ เป็นไม้กระถาง เช่น พันธุ์เบบี้ มาสเคอร์เห รด กุหลาบ หรือ มินิเอเจอร์

8 กุหลาบเลื้อย หรือ ไคลมเบอร์ (Climher หรือ Cl.) กุหลาบชนิดนี้ลำต้น สูงตรง นำไปเลื้อยพันกับสิ่งต่าง ๆ ได้ ดอกมีทั้งเป็นดอกขนาดใหญ่ และดอก เป็นพวง เช่น พันธุ์ดอนจวน, พันธุ์ ค็อกเทล กุหลาบเลื้อย หรือ ไคลมเบอร์

9 ประเภทโพลีแอนท่า (Polyantha หรือ Pol.) เป็นกุหลาบลูกผสมระหว่างพันธุ์โรซ่า มัลติฟอร่า กับ โรซ่า ไชเนนซิสมีขนาดพุ่ม ต้นเตี้ย แข็งแรงและทนทานมาก ออกดอก เป็นพวงคล้ายกุหลาบพวง ลักษณะดอก และต้นคล้ายกุหลาบหนูแต่จะแตกต่างกับ กุหลาบหนูตรงที่กุหลาบโพลีแอ นท่า จะมี หูใบที่มีลักษณะของพันธุโรซ่า มัลติฟลอ ร่า กุหลาบประเภทนี้ เช่น พันธุ์วายวอน รา เบีย โพลีแอนท่า

10 ประเภทแรมเบลอร์ (Rambler หรือ R) มีลำ ต้นยาวและอ่อนโค้งออกดอกเป็นพวงและ ดอกมีขนาดเล็ก เช่น พันธ์ไดโรที เปอร์กิน แรมเบลอร์

11 กุหลาบพุ่ม หรือ ซรับโรส (Shrub หรือ S.) ได้แก่กุหลาบพันธุ์ป่าหรือลูกผสม ของพันธุ์ป่า ซึ่งมีทรงต้นเป็นพุ่ม ออก ดอกเป็นช่อ ดอกมีขนาดเล็กส่วนมาก มีกลีบชั้นเดียว เช่น พันธ์โรซ่า นิติด้า, โรซ่า มัลติฟลอร่า, โรซ่า รูโกซ่า กุหลาบพุ่ม หรือ ซรับโรส

12 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ดอกกุหลาบ โดย เด็กหญิงชลลดา เตชาวงศ์ เลขที่ 18 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 เสนอ ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google