งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2003 รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน อาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอังคณา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2003 รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน อาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอังคณา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2003 รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน อาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน

2 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2003 การเปิดโปรแกรม MS-Word 2003 หน้าตาวินโดว์ของ Word การเก็บบันทึกเอกสาร การปิดเอกสาร การสร้างเอกสารใหม่ การเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาใช้งาน การแทรกข้อความ การเลื่อนไปส่วนต่างๆ ของเอกสาร วิธีเลือกข้อความ ลบข้อความ คัดลอกและย้ายข้อความ ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้วและทำซ้ำ ออกจากโปรแกรม Word

3 การเปิดโปรแกรม MS-Word 2003 2 3 4 1

4 หน้าตาของ Microsoft Word 2003 เมนู บาร์ ไตเติล บาร์ ทูล บาร์ เคอร์เซ อร์ Status Bar วินโดว์ของ เอกสาร เมาส์พอย เตอร์ Ruler Task Pane Ask a Question

5 การพิมพ์เอกสาร เอกสารใหม่จะมีชื่อว่า “Document1” หรือ “ เอกสาร 1” หากพิมพ์ผิดใช้ปุ่ม Backspace ลบ ข้อความที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์ออกไป ไม่ต้องกด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ โปรแกรมจะจัดการขึ้นบรรทัดใหม่ให้โดย อัตโนมัติ แต่หากต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่ ให้กด Enter

6 การเก็บบันทึกเอกสาร 1 2 4 5 3

7 การปิดเอกสาร 1 2 3

8 การสร้างเอกสารใหม่ 1 2 3

9 การเปิดเอกสารเก่ามาใช้งาน 1 2 4 5 3

10 การแทรกข้อความ 1 **** ถ้า OVR เป็นตัวจางๆ จะอยู่ภาวะพิมพ์แทรก ถ้า OVR เป็นตัวเข้ม จะอยู่ในภาวะพิมพ์ทับ สามารถเปิด – ปิด ภาวการณ์พิมพ์แทรกหรือพิมพ์ทับได้ ด้วยการกดปุ่ม Ins บนแป้นพิมพ์ (Keyboard) หรือ Double Click ที่ส่วน ของ OVR บนแถบสถานะ

11 การเลื่อนไปส่วนต่างๆ ของเอกสาร เลขที่หน้าของ เอกสารที่กำลัง แสดงอยู่บนจอ เลขที่หน้าที่ กำลังแสดง / จำนวนหน้า ทั้งหมด คลิกเพื่อ เลื่อนดูทีละ หน้าจอ คลิกที่นี่เพื่อ เลื่อนลงทีละ บรรทัด ปุ่ม Select Browse Object ( ดู ภาพที่ ขยาย ) คลิกลากส โครลบ็อกซ์ค้างไว้ จะแสดงเลขหน้า และตัวอย่าง ข้อความในหน้านั้น คลิกเพื่อเลื่อนขึ้นที ละบรรทัด

12 วิธีเลือกข้อความ การเลือกข้อความ โดยการคลิกเมาส์จาก จุดเริ่มต้นไปในแนวซ้ายขวา หรือขึ้นลงจน ตลอดข้อความ เมื่อได้ครบตามที่ต้องการ แล้วจึงปล่อยเมาส์

13 ตัวอย่างการเลือกข้อความที่ อยู่ในแนวตั้ง กดปุ่ม ALT ร่วมกับการคลิกลากเม้าส์

14 ลบข้อความ เลือกพื้นที่ที่ต้องการลบ โดยการทำการทำ แถบดำคลุมบริเวณพื้นที่ที่ต้องการลบ ใช้ปุ่ม Delete หรือปุ่ม Cut ( ปุ่มที่เป็นรูป กรรไกร ) โดย 2 ปุ่มนี้จะให้ผลออกมา เหมือนกันคือ ลบข้อความออกจากเอกสาร แต่ปุ่ม Cut จะเก็บข้อความที่ถูกลบไว้ใน Clipboard โดยสามารถนำไปใช้ภายหลัง ได้อีก

15 คัดลอกและย้ายข้อความ เลือกพื้นที่ที่ต้องการย้ายข้อความ โดยการทำ แถบดำคลุมบริเวณที่ต้องการย้าย คลิกที่ปุ่ม Cut ( รูปกรรไกร ) เพื่อลบข้อความ ออกจากตำแหน่งนั้น แล้วนำไปเก็บไว้ใน Clipboard เลื่อน Pointer ไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ แล้วคลิก คลิกที่ปุ่ม Paste ( รูปกระดาษวางบนแฟ้ม ) เพื่อ นำข้อความจาก Clipboard มาวาง ณ ตำแหน่งนั้น

16 ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้วและทำซ้ำ หากต้องการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว ให้เลือก แก้ไข + เลิกทำ จากเมนู หรือกดปุ่ม Undo จาก Toolbar หากต้องการกลับมาทำใหม่หลังจากสั่ง Undo ไปแล้วให้เลือก แก้ไข + ทำซ้ำ จากเมนู หรือ กดปุ่ม Redo จาก Toolbar

17 ออกจากโปรแกรม Word 1 2 3


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2003 รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน อาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอังคณา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google