งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรม SwishMAX.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรม SwishMAX."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรม SwishMAX

2 รู้จักกับ SwishMAX          SWiSHmax เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างานทางด้านกราฟฟิก เช่น การสร้างตัวอักษร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถนำไปใช้กับงานประเภทต่าง ๆ ได้ เช่นเดียวกับโปรแกรม Macromedia Flash เช่น งาน Presentation งาน Animation หรือ แม้กระทั่งการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ เป็นต้น ลักษณะการใช้งานของโปรแกรม SWiShmax จะง่ายกว่าโปรแกรม Flash เนื่องจามี Effect สำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ มาให้ นอกจากนี้ยังสามารถเขียนสคริปต์เพื่อควบคุมการทำงานได้ ทำให้โปรแกรม SWiSHmax เป็นที่น่าสนใจและกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก          SWiSHmax เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างงานทางด้านกราฟฟิกของบริษัท SWiSHaone.com Pty Ltd. ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่พัฒนามาจาก SWiSH Version 2 นอกจากนี้ SWiSHmax ยังได้มีการแบ่งเป็นเวอร์ชันย่อยตามวันที่พัฒนาโปรแกรมโดยในที่จะใช้ SWiSHmax  (ตัวเลขที่ระบุคือ ปี/เดือน/วัน ที่พัฒนาโปรแกรม) สามารถสร้างงานนำเสนอ เช่น โลโก้โฆษณา แบนเนอร์ เมนู รวมไปถึงการสร้างเวปไซด์แบบ Dynamic ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงาน Animation เช่น การสร้างภาพเคลือนไหวที่มีการเล่นเสียงในเวลาเดียวกันได้เหมือนกับโปรแกรม Flash แต่สามารถทำได้สะดวกและรวดเร็วกว่า ดังนั้นจึงทำให้ SWiSHmax เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงาน Animation การนำเสนองานต่างๆ  ผ่านทางเวปไซด์ รวมถึงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ให้มีรูปแบบน่าสนใจ

3 รู้จักกับ SwishMAX          SWiSHmax ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ช่วยในการสร้างชิ้นงานมีความหลายหลายทั้งการสร้างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่สามารถใส่ Effect ได้มากกว่า 230 แบบ นอกจากนี้เราสามารถควบคุมการทำงานด้วยสคริปต์ ทำให้งานที่สร้างขึ้นเป็นไปตามความต้องการ อีกทั้งสามารถนำไปแสดงผลใน Flash Player, Browser และ Media Player  สามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Macromedia Flash บนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม swishMAX สามารถที่จะนำเสนองานในรูปแบบของไฟล์ Shock wave Flash (.swf) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสร้างเว็บเพจได้ และ ยังสามารถแปลงเป็นไฟล์ avi ซึ่งใช้ในการตัดต่อภาพยนตร์ได้อีกด้วย

4 รู้จักกับ SwishMAX    โปรแกรม SWiSHmax สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Window โดยก่อนใช้งานควรสำรวจคุณสมบัติของระบบปฏิบัติการและฮาร์ดแวร์ก่อน ว่ารองรับการทำงานโปรแกรม SWiSHmax ได้หรือไม่ ดังนี้         1. อย่างน้อยต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Window 9x/Me/NT2000/2003/XP         2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี CPU เป็น Intel Pentium III 300 MHz ขึ้นไป         3. มีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ อย่างน้อย 7.02 MB         4. RAM อย่างน้อย 64 MB RAM แต่ถ้าจะให้คล่องตัวขอแนะนำ 256 MB         5. ความละเอียดของจอภาพ 800 x 600 พิกเซล ขึ้นไป ต้องแสดงสีได้ 256 สี SWiSHmax จะมีลักษณะจอภาพที่แตกต่างไปจาก SWiSH Version 2 โดยจอภาพใหม่จะช่วยให้ผู้ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ SWiShmax ยังได้เพิ่ม Effect เพิ่มรูปแบบเขียนสคริป รวมไปถึงการเพิ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวาดรูป

5

6

7 Main menu คำสั่งหลักที่ใช้ในการสั่งงานทั่วไป
รายละเอียด New สร้างไฟล์ใหม่ Open เรียกไฟล์ที่ต้องการใช้งาน โดยมีนามสกุลเป็น .swf Save และ Save as บันทึกงานที่ต้องการเก็บไว้ และใช้ Save as เมื่อต้องการบันทึกเป็นชื่อไฟล์อื่น New Windows  เปิดโปรแกรม Swish  ซ้อนขึ้นอีก  ใช้ในกรณีที่ต้องการสร้างงาน swish หลายแฟ้มพร้อมๆ กัน ซึ่งอาจสามารถ copy  งานจากแฟ้มหนึ่งไปยังอีกแฟ้มหนึ่งได้ Samples เป็นการเปิดแฟ้มตัวอย่างที่โปรแกรม Swish มีมาให้เพื่อใช้ในการศึกษา หรือดัดแปลงไปใช้งาน Import ใช้ในการดึงข้อความ  ภาพนิ่งแบบ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เข้ามาเพื่อใช้งาน export  นำงานที่ทำได้ไปใช้ โดยปกติมักใช้เป็น *.swf  แต่สามารถแปลงเป็น .html หรือ .avi ได้ Test ทดสอบงานที่สร้าง ก่อนที่จะ export งานไปใช้จริง  ซึ่งสามารถ test แบบ play ในโปรแกรม swish หรือทดสอบผ่านทาง Browser ก็ได้       Close ปิดงานที่กำลังทำอยู่ Exit ออกจากโปรแกรม Swish

8 ย้อนขั้นตอนที่ได้สร้างในครั้งที่แล้ว Redo ยกเลิกการย้อนขั้นตอน
Main menu คำสั่งหลักที่ใช้ในการสั่งงานทั่วไป เมนู Edit คำสั่ง รายละเอียด Undo ย้อนขั้นตอนที่ได้สร้างในครั้งที่แล้ว Redo ยกเลิกการย้อนขั้นตอน Cut object ตัดวัตถุที่สร้างขึ้น Copy object คัดลอกวัตถุที่สร้างขึ้น Paste object วางวัตถุที่ตัดหรือคัดลอกไว้ Delete ลบวัตถุที่ไม่ต้องการ Select all objects  เลือกทุกวัตถุในพื้นที่สร้างงาน Show แสดงวัตถุที่ซ่อนไว้ Hide ซ่อนวัตถุ Properties แสดงคุณสมบัติของวัตถุที่เลือก

9 เครื่องมือในโปรแกรม Main menu คำสั่งหลักที่ใช้ในการสั่งงานทั่วไป
Layout Panel อุปกรณ์ รายละเอียด Select เลือกวัตถุ Reshape เปลี่ยนแปลงรูปทรง Motion Path สร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ Line เขียนเส้นตรง Pencil เขียนเส้นเองตามที่ต้องการ Bezier เขียนเส้นโค้ง Rectangle/Square วาดรูปสี่เหลี่ยม Ellipse/Circle วาดรูปวงกลม Auto Shape วาดรูปต่างๆตามแบบที่กำหนด Zoom ย่อหรือขยายขนาดจอ Pan เลื่อนภาพ

10 แบบทดสอบท้ายบท 1.ให้นักเรียนอธิบายความสามารถของโปรแกรมswish Max อย่างน้อย 5 ข้อ 2.ให้นำรูปจากโปรแกรมswish max มาใส่ลงในหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ รูปภาพ เครื่องมือ รายละเอียด Select เลือกวัตถุ Reshape เปลี่ยนแปลงรูปทรง Motion Path สร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ Line เขียนเส้นตรง Pencil เขียนเส้นเองตามที่ต้องการ Bezier เขียนเส้นโค้ง

11 รูปภาพ เครื่องมือ รายละเอียด Rectangle/Square วาดรูปสี่เหลี่ยม Ellipse/Circle วาดรูปวงกลม Auto Shape วาดรูปต่างๆตามแบบที่กำหนด Zoom ย่อหรือขยายขนาดจอ Pan เลื่อนภาพ


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรม SwishMAX.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google