งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรม SwishMAX. รู้จักกับ SwishMAX SWiSHmax เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างานทางด้าน กราฟฟิก เช่น การสร้างตัวอักษร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ที่ สามารถนำไปใช้กับงานประเภทต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรม SwishMAX. รู้จักกับ SwishMAX SWiSHmax เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างานทางด้าน กราฟฟิก เช่น การสร้างตัวอักษร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ที่ สามารถนำไปใช้กับงานประเภทต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรม SwishMAX

2 รู้จักกับ SwishMAX SWiSHmax เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างานทางด้าน กราฟฟิก เช่น การสร้างตัวอักษร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ที่ สามารถนำไปใช้กับงานประเภทต่าง ๆ ได้ เช่นเดียวกับโปรแกรม Macromedia Flash เช่น งาน Presentation งาน Animation หรือ แม้กระทั่งการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ เป็นต้น ลักษณะการใช้ งานของโปรแกรม SWiShmax จะง่ายกว่าโปรแกรม Flash เนื่องจา มี Effect สำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ มาให้ นอกจากนี้ยังสามารถเขียน สคริปต์เพื่อควบคุมการทำงานได้ ทำให้โปรแกรม SWiSHmax เป็น ที่น่าสนใจและกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก SWiSHmax เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างงานทางด้านกราฟฟิก ของบริษัท SWiSHaone.com Pty Ltd. ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ พัฒนามาจาก SWiSH Version 2 นอกจากนี้ SWiSHmax ยังได้มี การแบ่งเป็นเวอร์ชันย่อยตามวันที่พัฒนาโปรแกรมโดยในที่จะใช้ SWiSHmax 2004.09.10 ( ตัวเลขที่ระบุคือ ปี / เดือน / วัน ที่พัฒนา โปรแกรม ) สามารถสร้างงานนำเสนอ เช่น โลโก้โฆษณา แบนเนอร์ เมนู รวมไปถึงการสร้างเวปไซด์แบบ Dynamic ที่สามารถโต้ตอบ กับผู้ใช้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงาน Animation เช่น การ สร้างภาพเคลือนไหวที่มีการเล่นเสียงในเวลาเดียวกันได้เหมือนกับ โปรแกรม Flash แต่สามารถทำได้สะดวกและรวดเร็วกว่า ดังนั้นจึง ทำให้ SWiSHmax เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง งาน Animation การนำเสนองานต่างๆ ผ่านทางเวปไซด์ รวมถึง การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ให้มีรูปแบบน่าสนใจ

3 SWiSHmax ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ช่วยในการสร้าง ชิ้นงานมีความหลายหลายทั้งการสร้างภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหวที่สามารถใส่ Effect ได้มากกว่า 230 แบบ นอกจากนี้เราสามารถควบคุมการทำงานด้วยสคริปต์ ทำให้ งานที่สร้างขึ้นเป็นไปตามความต้องการ อีกทั้งสามารถนำไป แสดงผลใน Flash Player, Browser และ Media Player สามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Macromedia Flash บนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม swishMAX สามารถที่จะนำเสนองานในรูปแบบ ของไฟล์ Shock wave Flash (.swf) ซึ่งสามารถนำไปใช้ใน การสร้างเว็บเพจได้ และ ยังสามารถแปลงเป็นไฟล์ avi ซึ่ง ใช้ในการตัดต่อภาพยนตร์ได้อีกด้วย รู้จักกับ SwishMAX

4 โปรแกรม SWiSHmax สามารถทำงานบน ระบบปฏิบัติการ Window โดยก่อนใช้งานควรสำรวจ คุณสมบัติของระบบปฏิบัติการและฮาร์ดแวร์ก่อน ว่า รองรับการทำงานโปรแกรม SWiSHmax ได้หรือไม่ ดังนี้ 1. อย่างน้อยต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Window 9x/Me/NT2000/2003/XP 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี CPU เป็น Intel Pentium III 300 MHz ขึ้นไป 3. มีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ อย่างน้อย 7.02 MB 4. RAM อย่างน้อย 64 MB RAM แต่ถ้าจะให้ คล่องตัวขอแนะนำ 256 MB 5. ความละเอียดของจอภาพ 800 x 600 พิกเซล ขึ้นไป ต้องแสดงสีได้ 256 สี SWiSHmax จะมีลักษณะจอภาพที่แตกต่างไปจาก SWiSH Version 2 โดยจอภาพใหม่จะช่วยให้ผู้ให้ สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ SWiShmax ยังได้ เพิ่ม Effect เพิ่มรูปแบบเขียนสคริป รวมไปถึงการเพิ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวาดรูป รู้จักกับ SwishMAX

5

6

7 Main menu คำสั่งหลักที่ใช้ในการสั่งงานทั่วไป คำสั่งรายละเอียด New สร้างไฟล์ใหม่ Open เรียกไฟล์ที่ต้องการใช้งาน โดยมีนามสกุลเป็น.swf Save และ Save as บันทึกงานที่ต้องการเก็บไว้ และใช้ Save as เมื่อ ต้องการบันทึกเป็นชื่อไฟล์อื่น New Windows เปิดโปรแกรม Swish ซ้อนขึ้นอีก ใช้ในกรณีที่ต้องการ สร้างงาน swish หลายแฟ้มพร้อมๆ กัน ซึ่งอาจสามารถ copy งานจากแฟ้มหนึ่งไปยังอีกแฟ้มหนึ่งได้ Samples เป็นการเปิดแฟ้มตัวอย่างที่โปรแกรม Swish มีมาให้เพื่อ ใช้ในการศึกษา หรือดัดแปลงไปใช้งาน Import ใช้ในการดึงข้อความ ภาพนิ่งแบบ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เข้ามาเพื่อใช้งาน export นำงานที่ทำได้ไปใช้ โดยปกติมักใช้เป็น *.swf แต่ สามารถแปลงเป็น.html หรือ.avi ได้ Test ทดสอบงานที่สร้าง ก่อนที่จะ export งานไปใช้จริง ซึ่ง สามารถ test แบบ play ในโปรแกรม swish หรือ ทดสอบผ่านทาง Browser ก็ได้ Close ปิดงานที่กำลังทำอยู่ Exit ออกจากโปรแกรม Swish

8 คำสั่งรายละเอียด Undoย้อนขั้นตอนที่ได้สร้างในครั้งที่แล้ว Redoยกเลิกการย้อนขั้นตอน Cut objectตัดวัตถุที่สร้างขึ้น Copy objectคัดลอกวัตถุที่สร้างขึ้น Paste objectวางวัตถุที่ตัดหรือคัดลอกไว้ Deleteลบวัตถุที่ไม่ต้องการ Select all objects เลือกทุกวัตถุในพื้นที่สร้างงาน Showแสดงวัตถุที่ซ่อนไว้ Hideซ่อนวัตถุ Propertiesแสดงคุณสมบัติของวัตถุที่เลือก Main menu คำสั่งหลักที่ใช้ในการสั่งงานทั่วไป เมนู Edit

9 อุปกรณ์ รายละเอียด Selectเลือกวัตถุ Reshapeเปลี่ยนแปลงรูปทรง Motion Pathสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ Lineเขียนเส้นตรง Pencilเขียนเส้นเองตามที่ต้องการ Bezierเขียนเส้นโค้ง Rectangle/Squareวาดรูปสี่เหลี่ยม Ellipse/Circleวาดรูปวงกลม Auto Shapeวาดรูปต่างๆตามแบบที่กำหนด Zoomย่อหรือขยายขนาดจอ Panเลื่อนภาพ เครื่องมือในโปรแกรม Main menu คำสั่งหลักที่ใช้ในการสั่งงานทั่วไป Layout Panel

10 แบบทดสอบ ท้ายบท 1.ให้นักเรียนอธิบายความสามารถของ โปรแกรมswish Max อย่างน้อย 5 ข้อ 2.ให้นำรูปจากโปรแกรมswish max มาใส่ลงใน หัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ รูปภาพ เครื่องมื อ รายละเอียด Select เลือกวัตถุ Reshape เปลี่ยนแปลงรูปทรง Motion Path สร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ Line เขียนเส้นตรง Pencil เขียนเส้นเองตามที่ต้องการ Bezier เขียนเส้นโค้ง

11 Rectangle/Square วาดรูปสี่เหลี่ยม Ellipse/Circle วาดรูปวงกลม Auto Shape วาดรูปต่างๆตามแบบที่ กำหนด Zoom ย่อหรือขยายขนาดจอ Pan เลื่อนภาพ รูปภาพ เครื่องมือ รายละเอียด


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรม SwishMAX. รู้จักกับ SwishMAX SWiSHmax เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างานทางด้าน กราฟฟิก เช่น การสร้างตัวอักษร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ที่ สามารถนำไปใช้กับงานประเภทต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google